SPOTKANIA „NA ŻYWO” w FUNDACJI C.E.L…. czyli o zdrowym rozsądku i ważnych zaleceniach sanitarnych we współpracy i wzajemnym dbaniu o siebie

Szanowni Klienci Fundacji C.E.L.
1. Do lokalu Fundacji nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie, ani w izolacji domowej. W Fundacji C.E.L. w ramach realizowanych zadań przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
2. Wizyty klientów są umawiane na konkretną datę i godzinę, z podaniem niezbędnych informacji, w którym lokalu odbywa się spotkanie i z którego wejścia trzeba skorzystać.
3. Klienci na wizytę powinni stawić się punktualnie na wyznaczoną godzinę. Nie można przychodzić wcześniej, ponieważ w poczekalni nie ma warunków na oczekiwanie i zachowanie dystansu 1,5 m.
4. Na terenie Fundacji C.E.L. wymagane jest przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa z wyłączeniem osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia.
5. Wszystkie zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.
6. Osoby przyjmowane są zobowiązane do posiadania i korzystania w trakcie pobytu w Fundacji C.E.L. z własnych długopisów, o czym informujemy w trakcie umawiania na wizytę.
7. W Fundacji C.E.L. prowadzony jest rejestr osób, które danego dnia były w lokalu. Każdy kto wchodzi wpisywany jest do zeszytu wejść (imię, nazwisko, numer telefonu, data i godzina).
8. Przyjmowani w Fundacji C.E.L. klienci zobowiązani są do podpisania przy każdym spotkaniu oświadczenia:
a) o stanie zdrowie i kontaktach z osobami zagrożonymi,
b) o świadomości zagrożeń i udziale w spotkaniu na własną odpowiedzialność,
c) o przyjęciu do wiadomości informacji, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w sytuacji zagrożenia zakażeniem na terenie Fundacji C.E.L. dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon i adres) będą na żądanie udostępnione służbom sanitarnym.
9. Grafik przyjmowania klientów układa się tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się osób, co jest możliwe dzięki temu, że w każdym z trzech lokali jest jedna sala odpowiednia do przyjęć klientów i każdy lokal ma oddzielne wejście. Klienci przyjmowani są w 15 minutowych odstępach. 15 minut jest to czas na wietrzenie sali i dezynfekcje powierzchni.
10. Sprawy organizacyjne klienci załatwiają wyłącznie telefonicznie, a zaświadczenia odbierają osobiście po wcześniejszym umówieniu się na określoną godzinę w miejscu wyznaczonym przez pracownika Biura z zachowaniem co najmniej 1,5 m odległości.
11. Jeżeli spotkania z klientami odbywają się poza lokalem C.E.L. obowiązują zasady bezpieczeństwa wymagane na danym terenie. Niezależnie od miejsc spotkania, obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust (w przypadku spotkania na otwartym powietrzu alternatywą jest zachowanie bezpiecznego dystansu), dezynfekowanie rąk,
dystans 1,5-2 m oraz wypełnienie na każdym spotkaniu obowiązującego oświadczenia wymienionego wyżej.

Zobacz też

NIEODPŁATNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE dzisiaj, kiedy często sami zostajemy z problemami w czterech ścianach…

Fundacja C.E.L. zaprasza teraz w okresie „ciągle jeszcze” ograniczenia  kontaktów na indywidualne konsultacje psychologiczne raczej przez telefon lub Skype’a choć już powoli od lipca zaczynamy spotykać się też na żywo. Każda forma pracy daje szanse pochylać się razem z Państwem nad ważnymi dla Was sprawami w innych warunkach. Warto nie odkładać tego co trudne na […]

JAK POKONAĆ RODZICIELSKĄ BEZRADNOŚĆ grupa dla rodziców młodych ludzi wchodzących w dorosłość zaczyna się już 20 października 2020!

Fundacja C.E.L. proponuje Pani/Panu trzymiesięczny cykl spotkań grupowych dotyczących doskonalenia umiejętności w kontakcie z dorastającym dzieckiem i radzenia sobie w sytuacjach, kiedy młodzi na progu dorosłości podejmują ryzykowne zachowania (papierosy, alkohol, narkotyki, przemoc, kłamstwa, wagary i inne) i czasami stawiają rodziców pod ścianą, a Rodzicowi z trudną historią brakuje mocy i sił do poszukiwania dobrych […]

WYZWANIA W MAŁŻEŃSTWIE I ZWIĄZKACH grupę dla Rodziców w trudnych związkach zaczynamy 24 października 2020

Jeśli z dnia na dzień rośnie Państwa poczucie osamotnienia w związku i w rodzinie…Jeśli coraz częściej docieracie do punktu totalnej bezradności…Jeśli nie możecie dogadać się z Partnerem w prawie każdej sprawie…Jeśli WOJNA DOMOWA to codzienność, a uśmiech to WIELKIE ŚWIĘTO…Jeśli coraz trudniej patrzeć Wam na to jak znoszą to Dzieci…Zapukajcie do nas! Fundacja C.E.L. proponuje […]