Jak pokonać rodzicielską bezradność… 9 stycznia 2020

Fundacja C.E.L. rozpoczyna nabór na trzymiesięczny cykl spotkań grupowych dotyczących doskonalenia umiejętności w kontakcie z dorastającym dzieckiem i radzenia sobie w sytuacjach, kiedy dzieci podejmują nieakceptowane przez rodziców zachowania (papierosy, alkohol, narkotyki, przemoc, kłamstwa, wagary i inne).  Zapraszamy pary rodziców w komplecie. Konieczna jest szybka decyzja. Kolejne spotkanie już w pierwszych dniach stycznia….Będziemy zastanawiać się i uczyć:
• jak zrozumieć zachowania i potrzeby dziecka
• jak stawiać granice, nie tracąc kontaktu z dzieckiem
• jak rozwiązywać konflikty i nie dopuszczać do wielkich wojen
• jak wychowywać i skutecznie budować porozumienie bez przemocy
• jak wspierać własne dzieci w wyborze bezpiecznych dla nich zachowań
• jak mądrze uczyć kontroli nad życiem i brania odpowiedzialności za siebie
• jak skutecznie podejmować interwencje wobec ryzykownych zachowań

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą oferta prosimy o umówienie się na spotkanie indywidualne: telefon: 22 646-22-56

Spotkania grupowe zaczynają się najwcześniej 09 stycznia 2020, a kończą najpóźniej 02 kwietnia 2020. Będziemy spotykać się w czwartki godz. 17.00-20.00 oraz dwa weekendy 18-19 stycznia i 29 lutego – 01 marca 2020 (soboty 10-18 i niedziele 10-17)

Zajęcia odbywają się w lokalu FUNDACJI C.E.L.
Czekamy na zgłoszenia!

OFERTA DLA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY
Udział w zajęciach jest nieodpłatny

😊
Grupy „Jak pokonać rodzicielską bezradność” realizowane w Fundacji C.E.L. w latach  2018-2021 współfinansowane są w ramach zadań: Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców Dorosłych Członków Rodzin ze środków MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY oraz Programu Rozwoju Umiejętności Życiowych – Żeby Chciało się Chcieć ze środków KRAJOWEGO BIURA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Zobacz też