Jak pokonać rodzicielską bezradność… dla rodziców

Od 24 września 2019 Fundacja C.E.L. proponuje Państwu trzymiesięczny cykl spotkań grupowych dotyczących doskonalenia umiejętności w kontakcie z dorastającym dzieckiem i radzenia sobie w sytuacjach, kiedy dzieci podejmują nieakceptowane przez rodziców zachowania (papierosy, alkohol, narkotyki, przemoc, kłamstwa, wagary i inne)Będziemy zastanawiać się i uczyć:
• jak zrozumieć zachowania i potrzeby dziecka
• jak stawiać granice, nie tracąc kontaktu z dzieckiem
• jak rozwiązywać konflikty i nie dopuszczać do wielkich wojen
• jak wychowywać i skutecznie budować porozumienie bez przemocy
• jak wspierać własne dzieci w wyborze bezpiecznych dla nich zachowań
• jak mądrze uczyć kontroli nad życiem i brania odpowiedzialności za siebie
• jak skutecznie podejmować interwencje wobec ryzykownych zachowań

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą oferta prosimy o umówienie się na spotkanie indywidualne: telefon: 22 646-22-56

Spotkania grupowe zaczynają się najwcześniej 24 września, a kończą najpóźniej 10 grudnia 2019. Będziemy spotykać się we wtorki godz. 17.00-20.00 oraz dwa weekendy 05-06 października i 30 listopada – 01 grudnia 2019 (soboty 10-18 niedziele 10-17)

Zajęcia odbywają się w lokalu FUNDACJI C.E.L.
Czekamy na zgłoszenia!

OFERTA DLA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY
Udział w zajęciach jest nieodpłatny

😊
Grupy „Jak pokonać rodzicielską bezradność” realizowane w Fundacji C.E.L. w roku 2019 współfinansowane są w ramach zadań: Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców Dorosłych Członków Rodzin ze środków MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY oraz Program wsparcia dla rodzin – Żeby Młodym Chciało się Chcieć ze środków KRAJOWEGO BIURA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Zobacz też

POSZUKIWANIE RODZICIELSKIEJ MOCY – druga edycja 2019

Spotkania w ramach drugiej edycji zaczynamy 18 października i kończymy 13 grudnia 2019. PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI RODZICIELSKICH kierowany jest do rodziców dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

Kim jestem w Domu, czyli o dojrzewaniu w roli Dorosłego i Rodzica

28-29 WRZEŚNIA 2019 Fundacja C.E.L. proponuje Państwu 16-godzinne spotkanie weekendowe z cyklu Bez Przemocy w Domu i w Rodzinie – Trening Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Dorosłych KIM JESTEM W MOIM DOMU czyli o dojrzewaniu w roli Dorosłego i Rodzica (sobota i niedziela 10-18)

Bliskie Mijania i Spotykania od 23 października 2019

Ofertę kierujemy do młodych dorosłych, do młodych kobiet i mężczyzn w wieku 20-28 lat pogubionych w codziennym życiu z powodu trudów budowania relacji koleżeńskich, partnerskich i związków.