Programy specjalne

LSW WIERZBNO – program dla rodziców

Program LSW Wierzbno adresowany jest w szczególności do rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 202 przy ul. Jana Bytnara „Rudego” oraz Publicznego Gimnazjum nr 4 przy ul. Jana Joliot-Curie 13 w Warszawie na Wierzbnie.

Program realizowany jest w partnerstwie z trzema innymi organizacjami pozarządowymi, w tym: Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, Stowarzyszenie Karan oraz Stowarzyszeniem Amfora, które prowadzą działania skierowane do dzieci i młodzieży. Głównym celem projektu jest objęcie rodziców i dzieci wsparciem mającym na celu  poprawę wyników w nauczaniu dzieci, funkcjonowaniu w grupie, poprawa relacji w rodzinie oraz zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców.

 

Jeżeli w Państwa rodzicielskim rozwoju systematycznie coraz mniej jest wiary w słuszność podejmowanych decyzji i coraz więcej wątpliwości wobec własnych kompetencji wychowawczych ….

Jeżeli macie problem w ustalaniu zasad i konsekwentnym ich egzekwowaniu, a kontakty z dzieckiem są źródłem narastających konfliktów co sprawia, że sprawy dnia codziennego coraz bardziej przygniatają …

Jeżeli bezskutecznie szukacie sposobów porozumienia i zmotywowania dziecka do współpracy i współdziałania

Zapraszamy do  Fundacji C.E.L.!!!

 Przygotowaliśmy trzyletni program rozwojowy dla Rodziców Dzieci mierzących się z trudem adaptacji w rzeczywistości rodzinnej i/lub szkolnej

BLIŻEJ RODZICIELSKIEJ ROZWAŻNOŚCI, czyli od przygniatających trosk do ciekawych i optymistycznych rozwiązań

W ramach programu proponujemy Państwu:

  • spotkania indywidualne dla rodzica lub pary rodziców

Podczas jednego lub kilku spotkań w zależności od potrzeb i wagi problemów wspólnie z psychologiem i terapeutą poszukacie źródeł problemów oraz najefektywniejszej drogi do pożądanej zmiany,

  • krótsze i dłuższe spotkania grupowe dla rodziców

w trakcie pracy grupowej z innymi rodzicami będziecie mieli Państwo okazję nie tylko wymienić się doświadczeniami, ale także: nauczyć się rozpoznawać na co możecie mieć wpływ i co od Was zależy. Poznacie skuteczne narzędzia dobrego porozumiewania i nauczycie się podążać i nadążać za swoim dzieckiem tak, żeby miało ono przestrzeń to rozwoju, a Wy pewność, ze zmierza w dobrym dla siebie kierunku i dokonuje zdrowych wyborów gwarantując mu ciekawe życie
teraz w szkole i za parę lat we własnej rodzinie i własnej pracy

 OFERTA TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW MOKOTOWA