Sponsorzy

Zadania realizowane w 2018 roku
współfinansowane są ze środków:

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIELNICY MOKOTÓW
KRAJOWEGO BIURA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
MAZOWIECKIEGO CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

 _______________________________________________________

Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej
pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie 2015-2018

Wysokość dotacji w bieżącym roku 122 600 PLN

*

Wsparcie osób dorosłych używających/nadużywających alkoholu
w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych 2015-2018

Wysokość dotacji w bieżącym roku 83 600 PLN

*

Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat) 2015-2018

Wysokość dotacji w bieżącym roku 102 500 PLN

*

Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego
oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego skierowanego
do rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
– Od bezradności do uważnej rodzicielskiej aktywności 2017-2018

Wysokość dotacji w bieżącym roku 76 900 PLN

*

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
w m.st. Warszawa w latach 2018-2020
– Na krawędzi dorosłości bez „wspomagania”,
czyli o rozpoznawaniu pułapek i skutecznym ich omijaniu 2018-2020

Wysokość dotacji w bieżącym roku 54 760 PLN

*

Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy
– O razem i osobno – krok do dobrego wspólnego życia 2018-2019

Wysokość dotacji w bieżącym roku 59 000 PLN

 

Projekty współfinansuje:

 

_____________________________________________________

Realizacja programów wsparcia dla rodzin: Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Rodziców Młodych Dorosłych Osób „Żeby młodym chciało się chcieć,
czyli jak motywować i współpracować”

Wysokość dotacji 30 000 PLN

*

Realizacja programów profilaktyki selektywnej: Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Młodych Dorosłych Osób
„Żeby chciało się chcieć”

Wysokość dotacji 30 000 PLN

 

Projekty współfinansuje KB ds. PN w ramach Narodowego Programu Zdrowia:

        

 

____________________________________________________

Przeprowadzenie programu rozwoju umiejętności życiowych
i społecznych dla osób dorosłych z rodzin dotkniętych przemocą
– Stop bezradności – przeciwdziałanie przemocy
w domu i w rodzinie 2018-2020

Wysokość dotacji w bieżącym roku 75 000 PLN

*

Zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym
– Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Dorosłych

Wysokość dotacji 60 000 PLN
*

Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci
i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na obszarze Dzielnicy Mokotów
 – LSW Wierzbno 2017-2019 – dotacja realizowana wspólnie
ze Stowarzyszeniem w Stronę Marzeń, Stowarzyszeniem Amfora Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny ” KARAN”

Wysokość dotacji w bieżącym roku na realizację zadań w ramach partnerstwa 200 000 PLN z czego 31 500 PLN na realizację zadań przez Fundację C.E.L.

 

Projekty współfinansuje:

___________________________________________________________________

Poszukiwanie Rodzicielskiej Mocy – program rozwoju kompetencji Rodzicielskich 12 090 PLN

 

Projekt współfinansuje: