Sponsorzy

Zadania realizowane w 2019 roku
współfinansowane są ze środków:

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIELNICY MOKOTÓW
KRAJOWEGO BIURA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
 _______________________________________________________

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2018-2021
– Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców i Dorosłych Członków Rodzin

Wysokość dotacji w bieżącym roku 179 661 PLN

*

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2018-2021
– Przeciwdziałanie długotrwałym skutkom przemocy w domu i rodzinie

Wysokość dotacji w bieżącym roku 183 720 PLN

*

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
w m.st. Warszawa w latach 2018-2020
– Na krawędzi dorosłości bez „wspomagania”,
czyli o rozpoznawaniu pułapek i skutecznym ich omijaniu 2018-2020

Wysokość dotacji w bieżącym roku 61 120 PLN

*

Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy
– O razem i osobno – krok do dobrego wspólnego życia 2018-2019

Wysokość dotacji w bieżącym roku 58 000 PLN

 

Projekty współfinansuje:

 

_____________________________________________________

Realizacja programów wsparcia dla rodzin:
Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Rodziców Młodych Dorosłych Osób
– „Żeby młodym chciało się chcieć, czyli jak motywować i współpracować”

Wysokość dotacji 30 000 PLN

*

Realizacja programów profilaktyki selektywnej:
Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Młodych Dorosłych Osób
– „Żeby chciało się chcieć”

Wysokość dotacji 40 000 PLN

 

Projekty współfinansuje KB ds. PN w ramach Narodowego Programu Zdrowia:

        

 ____________________________________________________

Przeprowadzenie programu rozwoju umiejętności życiowych
i społecznych dla osób dorosłych z rodzin dotkniętych przemocą
– Stop bezradności – przeciwdziałanie przemocy
w domu i w rodzinie w latach 2018-2020

Wysokość dotacji w bieżącym roku 75 000 PLN

*

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin 2019

Wysokość dotacji w bieżącym roku 60 000 PLN

*

Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci
i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na obszarze Dzielnicy Mokotów
 – LSW Wierzbno 2017-2019 – dotacja realizowana wspólnie

ze Stowarzyszeniem w Stronę Marzeń, Stowarzyszeniem Amfora i Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny ” KARAN”

Wysokość dotacji w bieżącym roku na realizację zadań w ramach partnerstwa 200 000 PLN z czego 31 500 PLN na realizację zadań przez Fundację C.E.L.

                            Projekty współfinansuje:

                     

                   ________________________________________________________________ Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie  lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem.             Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem

Poszukiwanie rodzicielskiej mocy – program rozwoju kompetencji rodzicielskich  

 Wysokość dotacji w bieżącym roku 31 405  PLN

Projekty współfinansuje: