Jak pokonać rodzicielską bezradność? Letnia edycja grupy dla Rodziców Młodych Ludzi. Zaczęła się 05 czerwca 2024. Jest wolne miejsce!

Jak pokonać rodzicielską bezradność? Letnia edycja grupy dla Rodziców Młodych Ludzi. Zaczęła się 05 czerwca 2024. Jest wolne miejsce!

Zaczęliśmy zajęcia 05 czerwca. Mamy wolne miejsce…bo po rozpoczęciu zajęć z ważnych życiowych powodów jedna osoba zrezygnowała. Tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji na wspólną pracę zapraszamy na konsultacje. Może te ostatnie miejsca czekają właśnie na Panią/Pana..

GRUPA DLA RODZICÓW MŁODYCH LUDZI – JAK POKONAĆ RODZICIELSKĄ BEZRADNOŚĆ?

Fundacja C.E.L. proponuje Pani/Panu cykl spotkań grupowych
dotyczących doskonalenia umiejętności w kontakcie z dorastającym dzieckiem i radzenia sobie w sytuacjach, kiedy dzieci podejmują ryzykowne zachowania
(papierosy, alkohol, narkotyki, przemoc, kłamstwa, wagary i inne) i czasami stawiają rodziców pod ścianą, a Rodzicowi z trudną historią brakuje mocy i sił do poszukiwania dobrych rozwiązań… Koniec roku to trudny czas i dla Młodych i dla Rodziców, a czas wakacji bywa poważnym wyznawaniem… Jeśli nie chcecie w tym czasie zostać sami… Zapraszamy!

Będziemy zastanawiać się i uczyć:
• jak zrozumieć zachowania i potrzeby dziecka
• jak rozumieć je w kontekście problemu w rodzinie
• jak stawiać granice, nie tracąc kontaktu z dzieckiem
• jak rozwiązywać konflikty i nie dopuszczać do wielkich wojen
• jak wychowywać i skutecznie budować porozumienie bez przemocy
• jak wspierać własne dzieci w wyborze bezpiecznych dla nich zachowań
• jak mądrze uczyć kontroli nad życiem i brania odpowiedzialności za siebie
• jak skutecznie podejmować interwencje wobec ryzykownych zachowań

*********
Spotkania grupowe poprowadzimy w dwóch blokach. Pierwszy przed wakacjami zaczynamy 05 czerwca, a kończymy 24 lipca 2024. Drugi po wakacjach zaczynamy 04 września, a kończymy 22 września 2024. Będziemy spotykać się w środy w godz. 17.30-21.00/21.30. Elementem pracy grupy są też spotkania weekendowe: jedno latem 14 lipca  i jedno 22 września 2024 (w weekendy prosimy o zarezerwowanie czasu w godzinach 10-18.30).

*********
Zajęcia odbywają się w lokalu FUNDACJI C.E.L.
*********
Osoby zainteresowane prosimy o telefon do Biura Fundacji C.E.L.
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku pod telefonem 508 797 177.  Pierwszy krok to spotkanie z osobą prowadzącą grupę. Czekamy na zgłoszenia!

OFERTA DLA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY
Udział w zajęciach jest nieodpłatny

*********
Spotkania grupowe realizowane są w ramach zadania:
Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców i Rodzin.
Zadanie finansowane jest ze środków m.st. Warszawy

Komunikaty C.E.L. Warto zajrzeć
Skip to content