NIEODPŁATNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE…

Fundacja C.E.L. zaprasza, teraz w okresie ciągle obowiązujących ograniczeń, na indywidualne konsultacje psychologiczne. Pracujemy raczej przez telefon lub Skype’a, choć od maja 2021 ponownie jest możliwość spotkania na żywo czasowo ciągle jednak ograniczana do sytuacji szczególnych. Pamiętajcie, że każda forma pracy daje szanse pochylać się razem z Państwem nad ważnymi dla Was sprawami. Warto nie odkładać tego co trudne. Jesteśmy psychologami, pedagogami, psychoterapeutami z wieloletnim doświadczeniem i dobrym przygotowaniem do pracy terapeutycznej… różnimy się w podejściach, ale dla każdego z nas ważne jest myślenie systemowe. Wiemy i widzimy jak to co dzieje się na świecie utrudnia funkcjonowanie wielu rodzinom i osobom.  W Fundacji C.E.L. nie prowadzimy długoterminowej psychoterapii, ale możemy zaproponować kilka rozmów z terapeutą. Takie rozmowy pomagają w radzeniu sobie ze stresem, spojrzeniu na bieżące problemy z innej perspektywy, uruchomieniu procesu zmiany i przygotowaniu się do tego, co czeka nas za chwilę, kiedy będziemy wracać do normalnego życia, które najprawdopodobniej nie będzie już normalne w taki sposób jak kiedyś.

Oczywiście kilka spotkań to tylko jakiś krok, ale może warto zacząć od niego, żeby mieć większą orientację dokąd chcę zmierzać, gdzie są moje zasoby i skąd brać siły do pokonywania kolejnych wyzwań na które sami się nie decydowaliśmy. Stare problemy, z którymi pukaliście przed 15 marca też przecież jeszcze gdzieś drzemią. Kilka spotkań to może nie pakiet marzeń, ale wystarcza czasami do tego, żeby rozwiązać bieżący problem, zobaczyć kierunek i dowiedzieć się co i jak porządkować dalej. Część z Was dostanie u nas to czego szuka, dla innych będziemy pomostem do dalszych decyzji… może do pracy grupowej (na razie on-line), może do długoterminowej terapii w innym miejscu już potem…

Jesteśmy organizacją pozarządową, dużo wysiłku i czasu wkładamy w planowanie działań potrzebnych Państwu. Staramy się mieć ofertę pomocy psychologicznej dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Czasami jednak nie jest to możliwe, bo realizujemy projekty, a te nie zawsze odpowiadają na potrzeby 100% populacji Mieszkańców Warszawy. Jeśli nie zatrzymasz się u nas pomożemy poszukać adekwatnej pomocy i wskażemy miejsce, do którego my mamy zaufanie i które teraz jest dostępne.

Dzwoń do nas śmiało JEŚLI:

JESTEŚ RODZICEM, który ma za sobą trudną historię rodzinną z problemem uzależnienia w tle. Jeśli teraz jeszcze bardziej niż zwykle nie rozumiesz zachowań i potrzeb swojego dziecka (młodego człowieka). Jeśli chcesz mimo wszystko uczyć się stawiać granice i rozwiązywać rodzinne konflikty. Jeśli potrzebujesz wsparcia w skutecznym budowaniu porozumienia ze swoimi dziećmi lub w opracowaniu skutecznej interwencji rodzicielskiej. Jeśli zamknięcie w domu prowadzi do eskalacji konfliktów rodzinnych i nie dajesz rady ani Ty, ani Twoje dorastające dzieci…

JEŚLI JESTEŚ DOROSŁYM NIEKONIECZNIE RODZICEM w Twoim domu rodzinnym alkohol był częstym gościem i nadal po latach wracają do Ciebie przykre doświadczenia z przeszłości. Poszukujesz wsparcia  bo czasem sam wpadasz w kłopoty sięgając po to, co groźne i szkodliwe… (to wyjątkowa oferta tylko dla mieszkańców MOKOTOWA)

JESTEŚ KOBIETĄ po doświadczeniach przemocy w rodzinie pochodzenia lub w związkach, jeśli masz poczucie, że żyjesz w opresji. Jeśli teraz czujesz się wyjątkowo samotna, a czas zamknięcia w domu nasila wszystkie dotychczasowe problemy… Jeśli jeszcze bardziej niż wcześniej nie wiesz jak radzić sobie ze swoją samotnością i trudem budowania dobrych związków i dobrej rodziny…

JESTEŚ MŁODĄ OSOBĄ, która wychowywała się w rodzinie z problemem alkoholowym na progu samodzielności i początku budowania swoich ważnych związków lub sam/sama eksperymentujesz z używkami czy też ze sobą w sprawie używek

Zapisy na konsultacje jak zwykle przyjmuje Biuro C.E.L.
Jesteśmy dostępni pod następującymi numerami telefonu:
a) 502 744 120 – we wtorki i czwartki w godzinach 12-20
b) 508 797 177 – w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12-20
W zależności od sytuacji epidemiologicznej, okresowo jesteśmy dostępni pod numerem stacjonarnym 22 646 22 56.

😊 Pomoc psychologiczna w Fundacji C.E.L. jest nieodpłatna dzięki finansowaniu lub dofinansowaniu ze środków:
Miasta Stołecznego Warszawy – zadania:
• Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2018-2021: „Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców i Dorosłych Członków Rodzin”
• Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2018-2021: „Przeciwdziałanie długotrwałym skutkom przemocy w domu i rodzinie”
• Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy w rodzinie 2019-2021: „Krok do Dobrego Wspólnego Życia” (pełne finansowanie)
• Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii 2021-2023: Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Młodych Dorosłych Osób „Żeby chciało się chcieć” (pełne finansowanie)                 
Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Mokotów – zadania:
• Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu problemów alkoholowych i/lub przemocy w rodzinie 2021: „Program Rozwoju Kompetencji Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin” (pełne finansowanie)
• Przeprowadzenie programu rozwoju umiejętności życiowych dla osób dorosłych z rodzin dotkniętych przemocą 2021-2022: „Stop bezradności wobec przemocy w domu i w rodzinie” (pełne finansowanie)

Zobacz też

JAK POKONAĆ RODZICIELSKĄ BEZRADNOŚĆ grupa dla rodziców młodych ludzi wchodzących w dorosłość – zaczęliśmy 20 maja, ale jest jeszcze wolne miejsce… czekamy na szybką decyzję

UWAGA – Spotkania grupy już się zaczęły. Mamy jedno wolne miejsce, które ktoś niezdecydowany zwolnił dla kogoś niezdecydowanego inaczej. Jeśli ktoś z Państwa waha się i nie zadzwonił do ostatniej chwili, a potem myślał że już za późno to zapraszamy. Najlepiej dołączyć jak najszybciej… Czas na wahania już minął. Teraz działamy… najlepiej od razu 😊 […]

Jak rozwiązać „związane życie” – spotkania grupowe

Jeśli jesteś osobą dorosłą w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej…Jeśli uciekasz w kąt lub podejmujesz ryzykowne działania…Jeśli przerasta Cię codzienność i nie radzisz sobie w realizacji zadań…Jeśli zdarza się, że zaniedbujesz nawet zadania rodzicielskie i dzieci…Jeśli nie możesz znaleźć dobrego patentu na swój osobisty „horror”…Jeśli powoli tracisz nadzieję, że dobre zakończenie jest możliwe…Jeśli potrzebujesz zmiany […]