STOP BEZRADNOŚCI WOBEC PRZEMOCY W DOMU I W RODZINIE 2021-22

Od marca 2021 zaczęliśmy realizację dwuletniego zadania „STOP BEZRADNOŚCI WOBEC PRZEMOCY W DOMU I W RODZINIE”. Jego celem jest podniesienie kompetencji osób doświadczających przemocy w rodzinie i poprawa funkcjonowania osób dorosłych, mierzących się ze skutkami wieloletniego życia w opresji, tak by możliwa była zmiana schematów działania w relacjach rodzinnych społecznych i zawodowych.

Ofertę kierujemy głównie do mieszkańców Mokotowa i skupiamy się podobnie jak w poprzednich latach na trzech grupach odbiorców, a są to:

osoby dorosłe w trudnych związkach (najczęściej rodzice). Część z Państwa trafia do nas po pomoc po interwencji, kiedy komuś puściły nerwy przekroczone zostały granice bezpieczeństwa, kiedy kogoś zaniepokoiło zachowanie lub opowiadanie dziecka o tym co dzieje się w domu. Inna grupa to osoby/pary, które nie potrafią radzić sobie z kryzysami rozwojowymi, a brak umiejętności ich rozwiązywania prowadzi do przemocy lub zagrożenia przemocą w sytuacjach codziennych i konfliktowych, a w konsekwencji do emocjonalnej separacji, która jest źródłem narastającej frustracji i złości. A przecież czasami tak niewiele trzeba żeby to zmienić. Zapraszamy osoby w związkach, które chcą coś zrobić, żeby w relacjach domowych było trochę lżej. Przyjdźcie jeśli widzicie, że jest coraz więcej problemów: nasilają się konflikty, rośnie napięcie, dochodzi do awantur, po których następują ciche dni, odtwarzają się trudne, znane z rodziny pochodzenia, „przemocowe” schematy działania. Warto szukać wsparcia zanim nadużyjecie siebie albo swój związek. Nie połączyliście się po to, żeby się mocować i walczyć, ale żeby się kochać i budować związek oparty na współpracy i współdziałaniu. Jeśli to się nie udaje ważne jest, żeby zrozumieć z jakich powodów. Warto do tego dotrzeć, odkryć co za tym stoi i uświadomić sobie, co jest, a co nie jest właściwym kierunkiem. Takie postawienie sprawy pozwala rozpocząć pracę w parze i z każdym z partnerów osobno (bo bywa też taka konieczność). Dla Państwa mamy propozycje spotkań indywidualnych i grupy weekendowej. W roku 2021 realizujemy ja od czerwca do października: „Mity i wyzwania w związkach” (więcej informacji w aktualnościach na tej stronie lub w wydarzeniach na FB)

samotne kobiety mocno po 30-tce, którym nie udaje się jeszcze zbudować stałej relacji, paraliżuje je strach lub wchodzą w przypadkowe krótkie i toksyczne związki, bo nie mają dobrych wzorców z rodziny pochodzenia – doświadczyły tam przemocy i/lub były świadkami przemocy domowej. Teraz boją się bliskości i nie radzą sobie ze swoimi emocjami na co dzień, bywa też że same balansują od uległości do agresji w bliskich relacjach mimo, że nie chcą powielać wcześniejszych wzorców z rodziny. Kobiety te w lęku przed dożywotnią samotnością i brakiem rodziny (dzieci) w perspektywie, podejmują ryzykowne decyzje dotyczące związków i relacji. Dla Pań mamy jesienią 2021 i 2022 propozycje grupy „Apetyt na dobre związki” (więcej informacji w aktualnościach na tej stronie lub w wydarzeniach na FB)

osoby dorosłe – kobiety i mężczyźni (a w tym głównie rodzice) po doświadczeniach przemocy i/lub zagrożeni przemocą w relacjach rodzinnych, społecznych i zawodowych z powodu swoich wcześniejszych („przemocowych”) doświadczeń życiowych. To grupa osób, która poszukuje okazji do wyrównywania deficytów rozwojowych, które są bagażem z przeszłości. Oczywiście nie zmieniamy faktów w ich życiu, bo to niemożliwe, ale pomagamy im spojrzeć na nie z innej perspektywy tak, by nie były kulą u nogi, ale dawały siłę i moc do dbania o jakość własnego życia i jakość życia rodziny, którą budują i rozwijają. Dla Państwa mamy propozycje kilku weekendowych spotkań. W roku 2021 realizujemy je od czerwca do października (więcej informacji w aktualnościach na tej stronie lub w wydarzeniach na FB), a poniżej tylko tematy kolejnych weekendów… wybierajcie to co Wam najbardziej potrzebne:

  • Rozumienie związków przyczynowo – skutkowych, czyli o wielkich i małych wojnach wewnętrznych (spotkanie dla Kobiet niekoniecznie rodziców)
  • O sprawdzaniu i pilnowaniu granic w życiu codziennym, czyli jak dbać o siebie i nie naruszać tego, co ważne dla innych
  • O trudach bycia Matką po trudach bycia córką (to spotkanie na prośbę wielu Mam powtarzamy drugi raz w tym roku i serdecznie zapraszamy)
  • Będzie jeszcze jeden temat niespodzianka we wrześniu – słuchamy uważnie czego potrzebujecie i przygotujemy to tak, żeby było ważne dla Was. O tym co to będzie zdecydujemy pod koniec sierpnia.

Kierunek naszych działań to wyrównywanie deficytów rozwojowych wynikających z życia w rodzinie dysfunkcyjnej. Zależy nam na motywowaniu Państwa do uruchamiania i wdrażania zmian poprzez lepsze rozumienie siebie i systemu rodzinnego, w którym żyjecie. Staramy się uczyć Was rozpoznawania ograniczających schematów i przekonań, rozwijamy Wasze umiejętności potrzebne do dokonywania dobrych wyborów oraz wspieramy w podejmowaniu konstruktywnych działań w codziennym życiu.

W ramach opisywanego zadania proponujemy pakiet działań indywidualnie dostosowany do osoby zgłaszającej się po pomoc. Punktem startu są krótkoterminowe indywidualne konsultacje, potem jedna z wymienionych wyżej grup i/lub weekendowe spotkania wybrane pod kątem potrzeb danej osoby. Spotkania indywidualne (i dla pary) mogą być też elementem zamykającym wszystkie działania zaproponowane w Fundacji C.E.L.

😊Program Stop bezradności wobec przemocy w domu i w rodzinie finansowany jest ze środków MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIELNICY MOKOTÓW.

 

Zobacz też

Pogram Rozwoju Kompetencji Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin

Od marca do grudnia 2021 będziemy realizować Pogram Rozwoju Kompetencji Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin. Głównym celem opisywanego programu jest podnoszenie kompetencji życiowych i społecznych osób dorosłych z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu problemów alkoholowych w rodzinie. Działania Fundacji C.E.L. kierujemy do osób dorosłych w trudnych sytuacjach życiowych i rodzinnych, w przewlekłym kryzysie i stresie […]

Prezentujemy programy realizowane w roku 2021

Promocje działań prowadzimy bardzo intensywnie. Nabór na grupy rozpoczynjące się w kolejnych miesiącach 2021 trwa. Zapraszamy do zapoznania się z Programami, a w poszukiwaniu konkretnych działań polecamy stronę AKTUALNOŚCI …. Do Państwa dyspozycji jest też nasza strona na FB i stale aktualizowane wydarzenia…

Dwuletni Program dla Kobiet po przejściach KROK DO DOBREGO WSPÓLNEGO ŻYCIA – mamy za sobą ponad rok, a przed nami jeszcze kilka miesięcy, program kończy się w listopadzie 2021

Zapraszamy samotne kobiety w wieku 30-60 lat, będące matkami, które doświadczyły przemocy w rodzinach pochodzenia lub żyły w opresyjnych, ale już zakończonych związkach, a którym nie udaje się zbudować nowej satysfakcjonującej relacji lub szczęśliwego domu, mimo, że tego chcą i o to się starają. Zapraszamy kobiety, które mimo trudnej przeszłości budują coś nowego, ale nie […]