STOP BEZRADNOŚCI WOBEC PRZEMOCY W DOMU I W RODZINIE 2021-22

Od marca 2021 zaczęliśmy realizację dwuletniego zadania „STOP BEZRADNOŚCI WOBEC PRZEMOCY W DOMU I W RODZINIE”. Jego celem jest podniesienie kompetencji osób doświadczających przemocy w rodzinie i poprawa funkcjonowania osób dorosłych, mierzących się ze skutkami wieloletniego życia w opresji, tak by możliwa była zmiana schematów działania w relacjach rodzinnych społecznych i zawodowych.

Ofertę kierujemy głównie do mieszkańców Mokotowa i skupiamy się podobnie jak w poprzednich latach na trzech grupach odbiorców, a są to:

osoby dorosłe w trudnych związkach (najczęściej rodzice). Część z Państwa trafia do nas po pomoc po interwencji, kiedy komuś puściły nerwy przekroczone zostały granice bezpieczeństwa, kiedy kogoś zaniepokoiło zachowanie lub opowiadanie dziecka o tym co dzieje się w domu. Inna grupa to osoby/pary, które nie potrafią radzić sobie z kryzysami rozwojowymi, a brak umiejętności ich rozwiązywania prowadzi do przemocy lub zagrożenia przemocą w sytuacjach codziennych i konfliktowych, a w konsekwencji do emocjonalnej separacji, która jest źródłem narastającej frustracji i złości. A przecież czasami tak niewiele trzeba żeby to zmienić. Zapraszamy osoby w związkach, które chcą coś zrobić, żeby w relacjach domowych było trochę lżej. Przyjdźcie jeśli widzicie, że jest coraz więcej problemów: nasilają się konflikty, rośnie napięcie, dochodzi do awantur, po których następują ciche dni, odtwarzają się trudne, znane z rodziny pochodzenia, „przemocowe” schematy działania. Warto szukać wsparcia zanim nadużyjecie siebie albo swój związek. Nie połączyliście się po to, żeby się mocować i walczyć, ale żeby się kochać i budować związek oparty na współpracy i współdziałaniu. Jeśli to się nie udaje ważne jest, żeby zrozumieć z jakich powodów. Warto do tego dotrzeć, odkryć co za tym stoi i uświadomić sobie, co jest, a co nie jest właściwym kierunkiem. Takie postawienie sprawy pozwala rozpocząć pracę w parze i z każdym z partnerów osobno (bo bywa też taka konieczność). Dla Państwa mamy propozycje spotkań indywidualnych i grupy weekendowej. W roku 2021 realizujemy ja od czerwca do października: „Mity i wyzwania w związkach” (więcej informacji w aktualnościach na tej stronie lub w wydarzeniach na FB)

samotne kobiety mocno po 30-tce, którym nie udaje się jeszcze zbudować stałej relacji, paraliżuje je strach lub wchodzą w przypadkowe krótkie i toksyczne związki, bo nie mają dobrych wzorców z rodziny pochodzenia – doświadczyły tam przemocy i/lub były świadkami przemocy domowej. Teraz boją się bliskości i nie radzą sobie ze swoimi emocjami na co dzień, bywa też że same balansują od uległości do agresji w bliskich relacjach mimo, że nie chcą powielać wcześniejszych wzorców z rodziny. Kobiety te w lęku przed dożywotnią samotnością i brakiem rodziny (dzieci) w perspektywie, podejmują ryzykowne decyzje dotyczące związków i relacji. Dla Pań mamy jesienią 2021 i 2022 propozycje grupy „Apetyt na dobre związki” (więcej informacji w aktualnościach na tej stronie lub w wydarzeniach na FB)

osoby dorosłe – kobiety i mężczyźni (a w tym głównie rodzice) po doświadczeniach przemocy i/lub zagrożeni przemocą w relacjach rodzinnych, społecznych i zawodowych z powodu swoich wcześniejszych („przemocowych”) doświadczeń życiowych. To grupa osób, która poszukuje okazji do wyrównywania deficytów rozwojowych, które są bagażem z przeszłości. Oczywiście nie zmieniamy faktów w ich życiu, bo to niemożliwe, ale pomagamy im spojrzeć na nie z innej perspektywy tak, by nie były kulą u nogi, ale dawały siłę i moc do dbania o jakość własnego życia i jakość życia rodziny, którą budują i rozwijają. Dla Państwa mamy propozycje kilku weekendowych spotkań. W roku 2021 realizujemy je od czerwca do października (więcej informacji w aktualnościach na tej stronie lub w wydarzeniach na FB), a poniżej tylko tematy kolejnych weekendów… wybierajcie to co Wam najbardziej potrzebne:

  • Rozumienie związków przyczynowo – skutkowych, czyli o wielkich i małych wojnach wewnętrznych (spotkanie dla Kobiet niekoniecznie rodziców)
  • O sprawdzaniu i pilnowaniu granic w życiu codziennym, czyli jak dbać o siebie i nie naruszać tego, co ważne dla innych
  • O trudach bycia Matką po trudach bycia córką (to spotkanie na prośbę wielu Mam powtarzamy drugi raz w tym roku i serdecznie zapraszamy)
  • Będzie jeszcze jeden temat niespodzianka we wrześniu – słuchamy uważnie czego potrzebujecie i przygotujemy to tak, żeby było ważne dla Was. O tym co to będzie zdecydujemy pod koniec sierpnia.

Kierunek naszych działań to wyrównywanie deficytów rozwojowych wynikających z życia w rodzinie dysfunkcyjnej. Zależy nam na motywowaniu Państwa do uruchamiania i wdrażania zmian poprzez lepsze rozumienie siebie i systemu rodzinnego, w którym żyjecie. Staramy się uczyć Was rozpoznawania ograniczających schematów i przekonań, rozwijamy Wasze umiejętności potrzebne do dokonywania dobrych wyborów oraz wspieramy w podejmowaniu konstruktywnych działań w codziennym życiu.

W ramach opisywanego zadania proponujemy pakiet działań indywidualnie dostosowany do osoby zgłaszającej się po pomoc. Punktem startu są krótkoterminowe indywidualne konsultacje, potem jedna z wymienionych wyżej grup i/lub weekendowe spotkania wybrane pod kątem potrzeb danej osoby. Spotkania indywidualne (i dla pary) mogą być też elementem zamykającym wszystkie działania zaproponowane w Fundacji C.E.L.

😊Program Stop bezradności wobec przemocy w domu i w rodzinie finansowany jest ze środków MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIELNICY MOKOTÓW.

 

Zobacz też

SZKOŁA KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH dla Rodziców i Dorosłych Członków Rodzin

Od 2019 w ramach trzyletniego zadania w sposób systematyczny udostępniamy ofertę pomocy dla rodziców i rodzin nastolatków oraz młodych dorosłych dotkniętych lub zagrożonych problemem uzależnienia, które nie radzą sobie z problemami wychowawczymi w relacjach z dziećmi w okresie dorastania. Pomagamy też rodzinom, w których problem alkoholowy w historii rodziny wcześniej nie jest wyraźnie identyfikowany, ale […]

Dwuletni Program dla Kobiet po przejściach KROK DO DOBREGO WSPÓLNEGO ŻYCIA – mamy za sobą ponad rok, a przed nami jeszcze kilka miesięcy, program kończy się w listopadzie 2021

Zapraszamy samotne kobiety w wieku 30-60 lat, będące matkami, które doświadczyły przemocy w rodzinach pochodzenia lub żyły w opresyjnych, ale już zakończonych związkach, a którym nie udaje się zbudować nowej satysfakcjonującej relacji lub szczęśliwego domu, mimo, że tego chcą i o to się starają. Zapraszamy kobiety, które mimo trudnej przeszłości budują coś nowego, ale nie […]

Prezentujemy programy realizowane w roku 2021

Promocje działań prowadzimy bardzo intensywnie. Nabór na grupy rozpoczynjące się w kolejnych miesiącach 2021 trwa. Zapraszamy do zapoznania się z Programami, a w poszukiwaniu konkretnych działań polecamy stronę AKTUALNOŚCI …. Do Państwa dyspozycji jest też nasza strona na FB i stale aktualizowane wydarzenia…

Skip to content