SZKOŁA KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH dla Rodziców i Dorosłych Członków Rodzin

Od 2019 w ramach trzyletniego zadania w sposób systematyczny udostępniamy ofertę pomocy dla rodziców i rodzin nastolatków oraz młodych dorosłych dotkniętych lub zagrożonych problemem uzależnienia, które nie radzą sobie z problemami wychowawczymi w relacjach z dziećmi w okresie dorastania. Pomagamy też rodzinom, w których problem alkoholowy w historii rodziny wcześniej nie jest wyraźnie identyfikowany, ale młodzi „zapraszają go do domu” podejmując ryzykowne zachowania związane z alkoholem.

Proponujmy Państwu szereg działań sprawdzonych już od ponad 15/20 lat. Rok 2021 to ostatni rok pracy w ramach opisywanego zadania. Zapraszamy, do korzystania z tego co przed nami. Mamy czas jeszcze do listopada.

W 2021 do współpracy zapraszamy szczególnie:

  1. rodziców nastolatków eksperymentujących z alkoholem lub sprawiających kłopoty, które mogą być związane z problemem alkoholowym w rodzinie;
  2. ojców/ojczymów/mężczyzn zaangażowanych w wychowanie dzieci etc. „zagubionych” w relacjach rodzinnych/rodzicielskich i w realizowaniu ważnych zadań życiowych (DDA i osoby z problemem alkoholowym po leczeniu w okresie abstynencji);
  3. rodziców i inne osoby dorosłe zaangażowane w problemy wychowawcze i/lub proces rozwojowy związany z dorastaniem dzieci w rodzinie borykające się z problemami „nie tylko wychowawczymi”, które utrudniają pełnienie ról/zadań rodzinnych i życiowych (głownie DDA i partnerzy osób uzależnionych oraz osoby po terapii w okresie abstynencji);
  4. młodych dorosłych DDA 20+ (kobiety i mężczyzn) na progu samodzielności i początku budowania ważnych związków z bagażem alkoholowym z rodziny pochodzenia;

Pomagamy we wzmacnianiu tych sfer życia i funkcjonowania, które szwankują u osób zagrożonych i/lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu oraz tych, u których występują zachowania ryzykowne związane lub będące następstwem używania alkoholu. Do pracy wybieramy te obszary, które potrzebne są każdemu z nas w procesie podejmowania zadań rozwojowych i rozwiązywania trudnych problemów życiowych.

Rodzicom i Młodym z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonym uzależnieniem od alkoholu pomagamy w rozpoznaniu źródeł problemu i wspieramy w poszukiwaniu dobrych rozwiązań „na dalej”. Szukamy takich strategii pracy, które pomagają Państwu w odzyskaniu równowagi, siły i mocy w sprawie, w której do nas przychodzicie.

Rodzicom pomagamy w budowaniu poczucia kompetencji życiowych i rodzicielskich, służących tworzeniu dobrych relacji rodzinnych. Jest to zadanie ważne dla wszystkich rodziców, a szczególnie trudne dla tych, którzy nie posiadają dobrych wzorców rodzicielskich, bo są ofiarami zaniedbań w rodzinach pochodzenia. Aktywizujemy rodziców i angażujemy do pomocy dzieciom małym, dużym i większym – część rozwiązuje problemy z dorastającymi dziećmi dla części jest to profilaktyka problemów dorastania. Nikt tak skutecznie nie pomoże dziecku w zmianie, jak dobrze do tego przygotowany rodzic. To rodzic jest liderem w swojej rodzinie, jego „zdrowienie” jest szansą na prawidłowy rozwój i ciekawą przyszłość dla jego dzieci. Zachęcamy, żeby rodzice mądrze pomagali i nie robili za dzieci tego co dzieci mogą zrobić same. Uczymy gdzie rola rodzica opiekuna powinna się kończyć, żeby dziecko mogło dorosnąć i poczuć własną moc. W przypadku młodych dorosłych i ich rodzin z problemem współuzależnienia pomagamy w przechodzeniu trudnego okresu separacji i usamodzielniania się. Pomagamy zrozumieć co do kogo należy i co od kogo zależy, uczymy brania odpowiedzialności za to na co mamy wpływ, co w konsekwencji prowadzi do minimalizacji szkód w emocjonalnych i zdrowych wyborów.

Młodych wspieramy w pokonaniu barier rozwojowych, niwelowaniu skutków życia w rodzinie z problemami w tym przede wszystkim z problemem alkoholowym. Pomagamy w odkrywaniu schematów wyniesionych z rodziny pochodzenia i uczymy, jak radzić sobie z trudnościami, jak zdrowo żyć, jak budować dobre i zdrowe relacje i jak planować działanie, by udało się je zrealizować, jak współpracować i współdziałać z bliskimi i w rodzinie, i jak „ogarniać się”, kiedy zdrowy rozsadek przestaje działać. Uczymy jak zadbać o profilaktykę problemów w rodzinach, które prawdopodobnie będą sami za chwilę zakładać i/lub już próbują. Co zrobić, żeby ich związki miały szanse na lepsze i inne jutro niż trudne alkoholowe relacje rodzinne, które pamięta z dzieciństwa.

Czujemy presję czasu związaną z końcem programu. Pamiętamy trud organizacyjny związany z pandemią i różnymi jej obliczami w zależności od etapu rozwoju w 2020. Chcemy spokojniej i z mniejszym napięciem pracować w tym roku dlatego większość działań grupowych uruchamiamy już teraz w styczniu i w lutym. Poniżej nasze propozycje na 2021:

  1. Grupa dla ojców zaczyna się 02 lutego 2021 i są jeszcze dwa wolne miejsca. ZAPRASZAMY DO SZYBKIEJ DECYZJI😊
  2. Grupa dla rodziców ma dwie edycje. Jedna zimowa już się toczy i grupa jest zamknięta, ale robimy nabór na grupę wiosenno-letnią. Praca zdalna to nie tylko trudności, ale i szanse na nowe doświadczenia. Dzięki temu, że możemy pracować z różnych miejsc możemy towarzyszyć Państwu w trudnych sytuacjach, które dzieją się w czasie wakacji. Wcześniej grup dla rodziców latem nie prowadzaliśmy, ale doświadczenie roku 2020 zachęciło nas do ponowienia wiosenno-letniej oferty. Zastanawiajcie się spokojnie. Umawiajcie się na spotkania. Zaczynamy w maju.
  3. Spotkania weekendowe. Za nami już jedno o stawaniu granic w życiu rodzinnym. W lutym spotkanie dla Mam „O trudach bycia Mamą po trudach bycia córką”. Są jeszcze wolne miejsca ZAPRASZAMY bo nie jest ich dużo. Zapraszamy też do śledzenia informacji o kolejnych spotkaniach. Planujemy jeszcze dwa i odbędą się one najprawdopodobniej marzec/kwiecień i lipiec.
  4. „Apetyt na dobre związki” dla młodych DDA zaczyna się najprawdopodobniej 10 lutego 2021. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Od lat robimy takie grupy dla młodych kobiet. Ta grupa jest wyjątkowa bo zapraszamy i młode kobiety i młodych mężczyzn. Czekamy na zgłoszenia. Zbierajcie siły i podejmujcie szybkie decyzje. Drugiej takiej grupy w tym roku nie będzie.
  5. Spotkania indywidulane możliwe są zawsze dla każdego Rodzica i dla Każdej Młodej Osoby, która rozpoznaje problem alkoholowy w swojej rodzinie. Terminy nie są odległe. Pamiętajcie tylko, że w Fundacji C.E.L. nie prowadzimy długoterminowej psychoterapii, ale możemy zaproponować kilka spotkań z terapeutą. Takie spotkania pomagają w uruchomieniu procesu stopniowej zmiany i pozwalają na doposażenie w narzędzia, które usprawniają zarządzanie resztą swojego życia. Oczywiście kilka spotkań to tylko jakiś krok, ale może warto zacząć od niego, żeby mieć większa orientacje dokąd zmierzam. Jak wiem dokąd zmierzam to i łatwiej jest wybrać drogę. Kilka spotkań wystarcza czasami do tego, żeby by rozwiązać określony problem, zobaczyć kierunek i dowiedzieć się co i jak porządkować dalej, żeby nie przerzucać swoich niezałatwionych spraw na swoje dzieci i żeby nie obarczać odpowiedzialnością za swoje życie i wszystkie niepowodzenia swoich rodziców, bo „trudne dzieciństwo nie usprawiedliwia tylko zobowiązuje”.

Część z Was dostanie u nas to czego szuka, dla innych będziemy pomostem do dalszych decyzji… może do pracy grupowej, może do długoterminowej terapii w innym miejscu…

Jesteśmy organizacja pozarządową, dużo wysiłku i czasu wkładamy w planowanie działań potrzebnych Państwu. Staramy się mieć ofertę pomocy psychologicznej dla Wszystkich mieszkańców Warszawy. Czasami jednak nie jest to możliwe, bo realizujemy projekty, a te nie zawsze odpowiadają na potrzeby 100% populacji Mieszkańców Warszawy. Jeśli nie zatrzymasz się u nas pomożemy poszukać adekwatnej pomocy i wskażemy miejsce do którego my mamy zaufanie.     

😊Zadanie Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców i Dorosłych Członków Rodzin współfinansowane jest ze środków MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.

Zobacz też

Dwuletni Program dla Kobiet po przejściach KROK DO DOBREGO WSPÓLNEGO ŻYCIA – mamy za sobą ponad rok, a przed nami jeszcze kilka miesięcy, program kończy się w listopadzie 2021

Zapraszamy samotne kobiety w wieku 30-60 lat, będące matkami, które doświadczyły przemocy w rodzinach pochodzenia lub żyły w opresyjnych, ale już zakończonych związkach, a którym nie udaje się zbudować nowej satysfakcjonującej relacji lub szczęśliwego domu, mimo, że tego chcą i o to się starają. Zapraszamy kobiety, które mimo trudnej przeszłości budują coś nowego, ale nie […]

STOP BEZRADNOŚCI WOBEC PRZEMOCY W DOMU I W RODZINIE 2021-22

Od marca 2021 zaczęliśmy realizację dwuletniego zadania „STOP BEZRADNOŚCI WOBEC PRZEMOCY W DOMU I W RODZINIE”. Jego celem jest podniesienie kompetencji osób doświadczających przemocy w rodzinie i poprawa funkcjonowania osób dorosłych, mierzących się ze skutkami wieloletniego życia w opresji, tak by możliwa była zmiana schematów działania w relacjach rodzinnych społecznych i zawodowych. Ofertę kierujemy głównie […]

Pogram Rozwoju Kompetencji Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin

Od marca do grudnia 2021 będziemy realizować Pogram Rozwoju Kompetencji Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin. Głównym celem opisywanego programu jest podnoszenie kompetencji życiowych i społecznych osób dorosłych z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu problemów alkoholowych w rodzinie. Działania Fundacji C.E.L. kierujemy do osób dorosłych w trudnych sytuacjach życiowych i rodzinnych, w przewlekłym kryzysie i stresie […]

Skip to content