Budowanie zespołu

Raczej rzadko zespół powstaje od razu w dojrzałej i gotowej do działania formie. Najczęściej zanim będzie on w stanie zająć się spójnie wyznaczonymi zadaniami i zanim wypracuje zasady współpracy, musi przejść przez kilka etapów rozwoju. Bruce Tuckman (w: Kożusznik B. (2002) Psychologia zespołu pracowniczego.) odkrył, że każdy zespół przechodzi cztery charakterystyczne fazy rozwoju:

I. Formowanie – faza, w której ludzie zastanawiają się, po co się tutaj znaleźli, kto jest kim i kto jaką rolę będzie pełnił. Jest to faza, w której dominuje grzeczność, obserwowanie innych, sprawdzanie, pewien dystans.

II. Docieranie – w tej fazie ludzie dyskutują nad zasadami pracy, wykonalnością zadań oraz doborem metod, pojawia się dużo informacji i wiele alternatywnych rozwiązań. W warstwie interpersonalnej zdarzają się sytuacje konfliktowe, sprawdzanie siebie nawzajem, swoich kompetencji. Ważną rolę odgrywa lider, który
jest uważnie obserwowany przez pozostałych członków zespołu.

III. Normowanie – etap, w którym zadania nabierają sensu, opadają emocje, zadania i informacje porządkują się. Następuje czas współpracy, zaufaniu, zrozumieniu i porozumieniu. Pojawia się poczucie przynależności do zespołu, poczucie tożsamości grupy oraz pierwsze próby zorganizowanego rozwiązywania postawionych zadań. IV. Wykonanie – to etap, w którym zespół efektywnie pracuje, z łatwością skupia się na rozwiązywaniu zadań, wdraża w życie zasady i procedury.

Tekst opracowała: Magdalena Sofulak-Skibińska

Komunikaty C.E.L. Warto zajrzeć
Skip to content