Deklaracja dostępności

Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej (Fundacja C.E.L.) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://fundacjacel.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-31.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Aktualnie strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo (sprawozdania i raporty z badań)
 • częściowy brak odpowiedniej struktury nagłówków i akapitów

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • zdjęcia oraz dokumenty nieosadzone w serwisie zostały opublikowane w większości przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Dotyczy to głównie raportów z badań i raportów z działalności Fundacji C.E.L. Są one plikami w formacie pdf

Ułatwienia na stronie internetowej

 • pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki
 • podświetlane linki
 • TAB (idź do przodu)
 • SHIFT + TAB (idź do tyłu)
 • ENTER (wybierz)

Oświadczenie sporządzono dnia: 28 października 2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez organizację pożytku publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Pracownik Pierwszego Kontaktu Fundacji C.E.L.
mail: biuro@fundacjacel.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer  telefonu 22 646 22 56 lub 502 744 120. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz zwracać się o zapewnienie dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Wystąpienie powinno zawierać dane osoby występującej o zapewnienie (imię i nazwisko), sposób kontaktu (np. numer telefonu, adres email) oraz wskazanie niedostępnego elementu strony internetowej wraz z jej dokładnym adresem. Jeżeli osoba taka zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Będziemy starali się odpowiedzieć na wystąpienie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym osobę występującą, kiedy realizacja zapewnienia wskazanej dostępności będzie możliwa (termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia). Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Fundacja C.E.L. może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy organizacja odmówi realizacji zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, występujący o zapewnienie dostępności możne złożyć do organizacji skargę w tej sprawie. Skargę można złożyć też do podmiotu zlecającego realizację zadania finansowanego ze środków publicznych. W roku 2021 i 2022 Fundacja C.E.L realizuje zadania w ramach dotacji przyznanych M.St. Warszawa i Dzielnicę Mokotów. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja C.E.L. funkcjonuje w dwóch lokalizacjach fizycznych.

LOKAL NR 1  WIŚNIOWA 42 –  SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURO FUNDACJI C.E.L.

Do budynku Wiśniowa 42 można dojechać transportem prywatnym lub środkami komunikacji publicznej. Najkrótsza droga od przystanku (autobusy 119, 130, 167, 168, przystanek WIŚNIOWA) znajduje się w odległości ok. 250 m od budynku, odległość od najbliższej stacji metra (Pole Mokotowskie) ok. 700 m.

W okolicy budynku (ok. 150m do 300m ) są 3 ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do lokalu Fundacji C.E.L. przy ul. Wiśniowej 42 jest właściwie przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nie ma progu, są szerokie drzwi (80-110 cm, w zależności od otwarcia jednego lub obu skrzydeł). Wejście jest zadaszone. Po przekroczeniu progu Fundacji jest korytarz (150cm, szerokość drożna 110 cm).

Po lewej stronie znajdują się: biała skrzynia/siedzisko, a nad nią wieszaki z ulotkami, dalej stoi wieszak wolnostojący, zaraz potem jest wejście do małej sali spotkań indywidualnych (szerokość drzwi 80 cm).

Po prawej stronie wejścia są drzwi do sali zajęć grupowych (szerokość drzwi 80 cm) .

Naprzeciwko wejścia do fundacji jest toaleta. Toaleta nie jest dostatecznie dostosowana potrzeb osób z niepełnosprawnością (szerokość drzwi 80 cm, wymiary pomieszczenia 140 cm x 140 cm, odległość między ścianą i sedesem 85cm. Można wjechać wózkiem, ale nie można manewrować)

Przy drzwiach toalety umieszczono tablicę informacyjną, a w razie potrzeby niezbędnych informacji udziela pracownik pierwszego kontaktu i rejestracji.

Korytarz w dalszej części lokalu nie pozwala na swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich, zwłaszcza, że jest dwupoziomowy (różnica poziomów wynosi ok 1m). Część socjalna i biurowa oddzielone są pięcioma wysokimi (wysokość 19 cm, głębokość 27 cm, szerokość 88 cm każdy) schodkami od części wejściowej, która znajduje się na równi z poziomem chodnika. Schodki mają poręcz. Początek i koniec schodów zostanie oznaczony taśmą antypoślizgową w najbliższym czasie.  
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

LOKAL NR 2  WIŚNIOWA 61

Do budynku Wiśniowa 61 można dojechać transportem prywatnym lub środkami komunikacji publicznej. Najkrótsza droga od przystanku (autobusy 119, 130, 167, 168, przystanek WIŚNIOWA) znajduje się w odległości ok. 200 m od lokalu, odległość od najbliższej stacji metra (Pole Mokotowskie) ok. 650 m.

W okolicy budynku (ok. 100m ) są 2 ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Lokal Fundacji C.E.L. przy ul. Wiśniowej 61 ma dwa oddzielne wejścia i żadne z nich nie jest przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Oba wymagają wejścia na tył budynku, przez bramę lub furtkę (znajdującą się pomiędzy budynkami Wiśniowa 63 i 65), od strony podwórka. Nawierzchnia podwórka jest nierówna, miejscami są dołki, krawężnik, wystające kanty płyt chodnikowych.

WIŚNIOWA 61 – wejście z klatki schodowej

Jedno wejście prowadzi z klatki schodowej – do lokalu przechodzi się przez troje drzwi. Pierwsze drzwi (szerokość 85-100 cm, w zależności od otwarcia jednego lub obu skrzydeł) prowadzą na klatkę schodową. Po lewej stronie drzwi jest domofon, należy wybrać nr 9. Po przejściu przez pierwsze drzwi trzeba zejść schodami na poziom piwnic. Schody nie są łagodne (wysokość 16 cm, głębokość 32 cm, szerokość 95 cm każdy), mają 8 stopni, ale mają poręcz z prawej strony (na wysokości 90 cm). Po zejściu schodami wchodzi się przez drzwi (to są drugie drzwi, szerokość 78 cm) do holu, z którego jest wejście do piwnicy i naszego lokalu. Po prawej stronie są właściwe drzwi do lokalu C.E.L. (to są trzecie, ostatnie drzwi, szerokość 77 cm). Za drzwiami znajdują się  kolejne 2 wysokie schodki (wysokość 14 cm, głębokość 30 cm, szerokość 80 cm każdy) prowadzące w dół. Naprzeciwko wejścia jest bardzo mała i wąska toaleta (wymiary 1m x 1m), po prawej stronie znajduje się wnęka z wieszakiem ściennym na ubrania. Przechodząc w lewo wchodzi się do części socjalnej oddzielonej dużymi drzwiami od sali zajęciowej. Jest to jedno z miejsc do pracy indywidualnej lub grupowej w tym lokalu. Przy wejściu do części socjalnej znajduje się łokciowy dozownik z płynem do dezynfekcji rąk. 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

WIŚNIOWA 61 – wejście przy stojakach dla rowerów

Drugie wejście jest 15 metrów dalej. Trzeba zejść w dół po 8 schodkach (wysokość 14 cm, głębokość 30 cm, szerokość 100 cm każdy), położonych równolegle do budynku, na prawo od wejścia do klatki, lub po 10m betonowym chodniku, położonym prostopadle do budynku, przypominającym zjazd do garażu (szeroki ale pochyły, o kilkunastostopniowym spadku). Na końcu tej drogi są drzwi do lokalu fundacji i jedno z okien, a pod oknem są stojaki do parkowania rowerów. Drzwi wejściowe są niskie (wysokość 180 cm) i ciasne (szerokość 65 cm), a przed wejściem jest kilka przeszkód (2 kilkunastocentymetrowe schodki i 7 cm próg). W środku po lewej stronie są zamknięte drzwi do magazynu fundacji, a po prawej drzwi do sali zajęciowej (szerokość drzwi 80 cm). Na wprost drzwi wejściowych do lokalu, wzdłuż prawej ściany jest wieszak na ubrania, dalej, ukośnie do ściany bocznej, drzwi do łazienki (szerokość drzwi 60 cm). Łazienka jest bardzo nietypowa, bo dwupoziomowa (różnica poziomów 20 cm)  i na razie nie ma możliwości likwidacji tych nierówności. Na lewo od łazienki jest kącik socjalny (zlew, szafka wisząca nad zlewem, stół z kuchenką mikrofalową i czajnikiem, lodówka). Na ścianie na wprost wejścia, pomiędzy kącikiem socjalnym (po lewej), a drzwiami do łazienki (po prawej), znajduje się łokciowy dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

W obu częściach lokalu na Wiśniowej 61, przy wejściu do części socjalnej, na ścianie po lewej stronie, umieszczono tablicę informacyjną, a w razie potrzeby niezbędnych informacji udziela osoba prowadząca zajęcia grupowe lub spotkanie indywidualne.

Inne ważne informacje dotyczące dostępności

Osoby niewidome i niedowidzące mogą kontaktować się z Fundacja C.E.L. w następujący sposób:

 1. telefonicznie
 2. osobiście przychodząc do biura Fundacji
 3. mailowo (jeśli jest to technicznie dla danej osoby możliwe)

Do budynku może wejść osoba korzystająca z psa asystującego.  Odpowiednie instrukcje otrzymali wszyscy współpracownicy. Pewnym problemem jest ustalanie wizyt osoby z psem tak, by pracownik i inni klienci z ostrą alergią na sierść zwierząt mogli być o tym uprzedzeni i nie ponosili kosztów zdrowotnych takiego spotkania. Prosimy o wcześniejsze informowanie nas o takiej wizycie.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą kontaktować się z Fundacja C.E.L. w następujący sposób:

 1. wysyłając maila
 2. osobiście przychodząc do biura Fundacji

W oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.1824) w kontakcie z nami osoba niesłysząca lub słabo słysząca może skorzystać z :

 • pomocy pracownika pierwszego kontaktu,
 • pomocy osoby towarzyszącej (pełnoletniej) wskazanej przez siebie

Aktualnie nie korzystamy i nie korzystaliśmy wcześniej z pomocy tłumacza języka migowego. Nie dysponujemy również pętlą indukcyjną dla osób niedosłyszących. Wiemy, że w razie potrzeby możemy zatrudnić tłumacza migowego on-line lub wypożyczać pętlę indukcyjną (będziemy starać się o pozyskanie funduszy na ten cel). Wspólnie z Państwem będziemy szukać najlepszych rozwiązań w ramach naszych wspólnych możliwości.

Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniamy także szczególną pomoc w sytuacji ewentualnej ewakuacji. W sytuacji zagrożenia będą im towarzyszyć przeszkolone osoby. Klienci zostaną poinformowani o zasadach obowiązujących na wypadek ewakuacji i dostaną stosowne instrukcje. W lokalu rozmieszczone są znaki ewakuacyjne. Przeszkolono również personel na wypadek konieczności ewakuacji i postępowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej (ewentualnie braki w szkoleniach zostaną wkrótce uzupełnione).

W razie potrzeby osobie z niepełnosprawnością zostanie przydzielona osoba do pokonania ewentualnych barier architektonicznych (pracownik pierwszego kontaktu, pracownik rejestracji, przeszkolony wolontariusz). Osoba ze szczególnymi potrzebami może również skorzystać ze wsparcia wskazanych przez siebie osób trzecich. Jako rozwiązanie alternatywne możemy zaproponować także konsultacje telefoniczne lub online w aplikacjach Skype i Zoom.

Skip to content