Programy specjalne

LSW WIERZBNO – program dla rodziców

Program LSW Wierzbno adresowany był w szczególności do rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 202 przy ul. Jana Bytnara „Rudego” oraz Publicznego Gimnazjum nr 4 w Warszawie na Wierzbnie.

Program zakończył się w grudniu 2019, a realizowany był przez trzy lata w partnerstwie z trzema innymi organizacjami pozarządowymi, w tym: Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, Stowarzyszenie Karan oraz Stowarzyszeniem Amfora, które prowadzą działania skierowane do dzieci i młodzieży. Głównym celem projektu było objęcie rodziców i dzieci wsparciem mającym na celu  poprawę wyników w nauczaniu dzieci, funkcjonowaniu w grupie, poprawę relacji w rodzinie oraz zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców. DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ.

Skip to content