Tu i teraz

Potem rozwijaliśmy kolejne działania. Upomnieli się o siebie dorośli/niekoniecznie rodzice… na szczególne potrzeby zwrócili uwagę samotne Mamy i samotni Ojcowie. Bardzo szybko okazało się, że bycie rodzicem to nie tylko doskonalenia umiejętności współpracy z dzieckiem dlatego stworzyliśmy programy dla osób z problemami w związkach, w relacjach rodzinnych i w relacjach społecznych. Ostatni nasz program skierowany jest do osób z trudnościami w funkcjonowaniu zadaniowym i w pracy etc.

Ofertę rozwijają potrzeby naszych klientów. Tworzymy system działań wspierających w kryzysach i w rozwoju. W oparciu o to co jest już wypracowane dla każdego możemy zbudować indywidualny program pracy adekwatny do potrzeb i inspirujący do zmiany. Ciągle pojawiają się nowe pomysły… i pracujemy nad rozwojem nowych umiejętności życiowych…

Programów mamy wiele i są bardzo różnorodne – techniczne i kontemplacyjne. Adresowane są w szczególności do członków rodzin zagrożonych wykluczeniem. Pomagamy pełnoletnim mieszkańcom Warszawy, uwikłanym w problem przemocy i/lub uzależnienia, jak również młodym ludziom poszukującym swojej drogi w dorosłym życiu i rodzicom zagubionym w problemach wychowawczych i życiowych.

Młodym pomagamy w pokonaniu własnych ograniczeń i radzeniu sobie z problemami, wyzwaniami i zmianami w życiu codziennym. Uczymy takich metod/sposobów wprowadzania zmian, które aktywizują i angażują, uczymy budowania planów strategicznych we własnym życiu i rozwijania określonych umiejętności po to, by sprawnie zarządzać sobą i być dla siebie liderem.

Rodzicom stwarzamy okazję do pogłębienia wiedzy o sobie, własnej roli i relacji z dzieckiem. Pomagamy rozwiewać rodzicielskie wątpliwości. Podczas zajęć grupowych dla rodziców wspólnie pracujemy nad tym, aby zrozumieć niezrozumiała zachowania i potrzeby dzieci oraz jak się z nimi porozumiewać tak, aby i oni szukali porozumienia z rodzicami. Pomagamy im też „ogarnąć” własne życie na tyle, żeby mogli poczuć swoja rodzicielską moc i realizować to co do nich należy bez wikłania dzieci w sprawy i konflikty, które są zależne wyłącznie do dorosłych. Wzmacniamy ich pozycje i miejsce w systemie rodzinnym

Dorosłych/niekoniecznie rodziców uczymy efektywnych strategii współpracy i współdziałania. Podejmujemy działania, których celem jest przywracanie zdolności do wypełniania zadań życiowych. Pracujemy wspólnie nad wyrównaniem deficytów rozwojowych oraz budowaniem własnej tożsamości i rozwijaniem umiejętności dbania o jakość własnego życia bez uzależnień i powielanie schematów z przeszłości. Prowadzimy również pomoc psychologiczną w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, której celem jest poprawa funkcjonowania osób doświadczających przemocy i mierzących się ze skutkami wielu lat życia w sytuacji opresji w rodzinach pochodzenia i/lub związkach (programy głownie dla kobiet).

Skip to content