Cele

Celem działalności Fundacji C.E.L. jest wyrównywanie szans rozwojowych różnych grup społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie osób zagrożonych marginalizacją w podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy efektywności działania i jakości życia na wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym.

Zespół Fundacja C.E.L. nieprzerwanie od 2002 roku opracowuje i wdraża Programy Rozwoju Umiejętności Życiowych oraz buduje współpracę środowisk działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu członków rodzin dysfunkcyjnych. Szczególnie bliskie są nam problemy osób, które na progu dorosłości i/lub w swoim bardzo dorosłym życiu mierzą się ze skutkami uzależnienia i przemocy w rodzinie pochodzenia i w związkach.

Programy rozwoju umiejętności życiowych proponowane przez Fundację C.E.L. wyrosły z szeregu działań podejmowanych wcześniej przez jej założycieli i współpracowników. Elementy programów mają swoja ponad 30 letnią historię…

Skip to content