Informacje ogólne

Program Fundacji Centrum Edukacji Liderskiej to nauka dialogu – szanowania praw i równości wszystkich ludzi – to wspólnie działanie na rzecz lepszego jutra – to kompleksowa oferta zachęcająca do wysiłku na rzecz własnego rozwoju, rozwoju grupy i społeczności w której żyjemy.

Proponowane działania to edukacja i profilaktyka; promocja zdrowych stylów życia i działania terapeutyczne wtedy, kiedy jest to potrzebne; to planowanie i wspólne działanie, na co dzień. Chcemy, aby w naszej ofercie każdy znalazł coś dla siebie.

W różnych okresach życia człowiek potrzebuje różnych kompetencji by sprostać zdarzeniom w szybko zmieniającym się świecie. Rozwijanie tych kompetencji ma szczególne znaczenie w okresie mierzenia się z kolejnymi progami dorastania. Odpowiednie wyposażenie w umiejętności, dobra orientacja w tym, co się dzieje „ze mną” i rozumienie procesów, które zachodzą we własnym życiu, jest niezbędnym wyposażeniem dla każdego człowieka. Brak odpowiedniego wyposażenia życiowego może zwiększać lęk i utrudniać podejmowanie ważnych ról życiowych wtedy, kiedy pojawiają się wyzwania i rosną oczekiwania własne i innych. Każdy z naszych klientów to osoba wyjątkowa z wyjątkowym zestawem właściwości – jedni w pierwszym kontakcie ujawniają swoje talenty inni z kolei demonstrują swoje deficyty: fizyczne, emocjonalne, poznawcze czy też behawioralne. I talent i deficyt to czynnik, który może sprzyjać rozwojowi lub go utrudniać – może ułatwiać uczenie się lub je blokować. Wszystko to, co widzimy w pierwszym kontakcie i wszystko to, co robi człowiek, ma swoje korzenie gdzieś tam w nieznanej nam przeszłości. A on robi to, co robi z bardzo ważnego powodu, którego nie zawsze sam jest świadom. Czasami potrzebuje wiedzy i umiejętności, czasami konsultacji, a czasami terapii. Zwykle potrzebuje czegoś też i jego rodzina. I znowu może być to wiedza, umiejętności lub terapia. Jak wiemy terapia nie jest dla wszystkich – nie każdy jej potrzebuje, nie każdy się do niej kwalifikuje i nie każdy na nią się decyduje? Co wtedy?

Skip to content