Wspierali nas

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie

Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Unia Europejska

Unia Europejska

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja Europejska Programu Młodzież

Komisja Europejska Programu Młodzież

Levi Strauss Foundation

Levi Strauss Foundation

Bre Bank SA

Bre Bank SA

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Wsparcie rzeczowe:

Tchibo

Tchibo

Teekanne

Teekanne

Skip to content