Sponsorzy

Zadania realizowane w 2021 roku
finansowane i/lub współfinansowane są ze środków:

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
 _______________________________________________________

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2018-2021
Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców i Dorosłych Członków Rodzin
Wysokość dotacji w bieżącym roku 185 840 PLN

*

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2018-2021
Przeciwdziałanie długotrwałym skutkom przemocy w domu i rodzinie
Wysokość dotacji w bieżącym roku 184 460 PLN

*

Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom
doznającym różnych form przemocy w rodzinie 2019-2021 
Krok do dobrego wspólnego życia
Wysokość dotacji w bieżącym roku 70 100 PLN (pełne finansowanie)

Projekty finansuje i/lub współfinansuje:

 

_____________________________________________________