SPOTKANIA „NA ŻYWO” w FUNDACJI C.E.L…. czyli o zdrowym rozsądku i ważnych zaleceniach sanitarnych we współpracy i wzajemnym dbaniu o siebie

SPOTKANIA „NA ŻYWO” w FUNDACJI C.E.L…. czyli o zdrowym rozsądku i ważnych zaleceniach sanitarnych we współpracy i wzajemnym dbaniu o siebie

Szanowni Klienci Fundacji C.E.L.

Od maja 2021 po prawie dwumiesięcznej przerwie ponownie będziemy starali się otwierać drzwi Fundacji C.E.L Dalej bardzo ostrożnie i raczej będą to sytuacje wyjątkowe, a nie codzienne. Ważne, że w naszej ofercie pojawi się tak możliwość. Dotyczy to spotkań indywidualnych i spotkań dla par, bo spotkania grupowe dalej odbywają się wyłącznie on-line. Spotkanie bezpośrednie i od nas i od Państwa wymagają uważności i staranności w przestrzeganiu zaleceń sanitarnych. Poniżej spisaliśmy kilka zasad obowiązujących teraz w Fundacji C.E.L

1. Do lokalu Fundacji nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie, ani w izolacji domowej. W Fundacji C.E.L. w ramach realizowanych zadań przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
2. Wizyty klientów są umawiane na konkretną datę i godzinę, z podaniem niezbędnych informacji, w którym lokalu odbywa się spotkanie i z którego wejścia trzeba skorzystać.
3. Klienci na wizytę powinni stawić się punktualnie na wyznaczoną godzinę. Nie można przychodzić wcześniej, ponieważ w poczekalni nie ma warunków na oczekiwanie i zachowanie dystansu 1,5 m.
4. Na terenie Fundacji C.E.L. wymagane jest przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa z wyłączeniem osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia.
5. Wszystkie zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.
6. Osoby przyjmowane są zobowiązane do posiadania i korzystania w trakcie pobytu w Fundacji C.E.L. z własnych długopisów, o czym informujemy w trakcie umawiania na wizytę.
7. W Fundacji C.E.L. prowadzony jest rejestr osób, które danego dnia były w lokalu. Każdy kto wchodzi wpisywany jest do zeszytu wejść (imię, nazwisko, numer telefonu, data i godzina).
8. Przyjmowani w Fundacji C.E.L. klienci zobowiązani są do podpisania przy każdym spotkaniu oświadczenia:
a) o stanie zdrowie i kontaktach z osobami zagrożonymi,
b) o świadomości zagrożeń i udziale w spotkaniu na własną odpowiedzialność,
c) o przyjęciu do wiadomości informacji, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w sytuacji zagrożenia zakażeniem na terenie Fundacji C.E.L. dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon i adres) będą na żądanie udostępnione służbom sanitarnym.
9. Grafik przyjmowania klientów układa się tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się osób, co jest możliwe dzięki temu, że w każdym z trzech lokali jest jedna sala odpowiednia do przyjęć klientów i każdy lokal ma oddzielne wejście. Klienci przyjmowani są w 15 minutowych odstępach. 15 minut jest to czas na wietrzenie sali i dezynfekcje powierzchni.
10. Sprawy organizacyjne klienci załatwiają wyłącznie telefonicznie, a zaświadczenia odbierają osobiście po wcześniejszym umówieniu się na określoną godzinę w miejscu wyznaczonym przez pracownika Biura z zachowaniem co najmniej 1,5 m odległości.
11. Jeżeli spotkania z klientami odbywają się poza lokalem C.E.L. obowiązują zasady bezpieczeństwa wymagane na danym terenie. Niezależnie od miejsc spotkania, obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust (w przypadku spotkania na otwartym powietrzu alternatywą jest zachowanie bezpiecznego dystansu), dezynfekowanie rąk, dystans 1,5-2 m oraz wypełnienie na każdym spotkaniu obowiązującego oświadczenia wymienionego wyżej.

Komunikaty C.E.L. Warto zajrzeć
Skip to content