Nieodpłatne konsultacje psychologiczne w 2024

Nieodpłatne konsultacje psychologiczne w 2024

Fundacja C.E.L. zaprasza na indywidualne konsultacje psychologiczne. Pracujemy poza wyjątkowymi sytuacjami na żywo. Nie ma dyżurów online dopóki nie pojawią się zalecenia epidemiologiczne obligujące nas do takich dyżurów (mamy nadzieje, że to już za nami). Dopuszczamy prowadzenie spotkań online tylko w sytuacjach wyjątkowych:
1. osoby ze szczególnymi potrzebami nie mogą z powodu barier korzystać z pomocy stacjonarnie;
2. klęski żywiołowe i awarie uniemożliwiają dojazd do C.E.L. i/lub prace w C.E.L., a przełożenie spotkania nie jest wskazane i klient wraz z konsultantem decyduje o spotkaniu online;
3. zakażenie klienta/w domu klienta lub zakażenia w domu terapeuty, które wykluczają kontakt osobisty jako ryzykowny;
4. wyjazd terapeuty w połączeniu ze szczególną sytuacją klienta z której wynika, że przerwa w spotkaniach nie byłaby wskazana ze względu na proces pracy, albo aktualną kondycję klienta jeśli obydwoje wyrażą zgodę na pracę online;
5. nagłe i pilne sprawy interwencyjne dotyczące osób objętych opieką przez Fundacje C.E.L. wtedy, kiedy nie ma wolnej sali w lokalu Fundacji C.E.L. lub innej możliwości w harmonogramie pracy konsultanta i klienta.
Żeby praca online mogła być prowadzona i klient i terapeuta muszą mieć zapewnione oddzielne pomieszczenie do swobodnej rozmowy i dobre połączenie bez zakłóceń.
Nie prowadzimy aktualnie konsultacji telefonicznych.
Nie pracujemy z klientami przebywającymi na wyjazdowych wakacjach bo to czas odpoczynku i warto o to zadbać.
Nie pracujemy z osobami, które wyjechały do pracy lub na studia do innego miasta, bo wtedy nie są one aktualnie mieszkańcami Warszawy.

Wiemy, że po prawie dwóch latach część z Państwa przyzwyczaiła się do pracy on-line. Pamiętajcie, że każda forma pracy daje szanse pochylać się razem z Państwem nad ważnymi dla Was sprawami. Warto nie odkładać tego co trudne z powodu zmian organizacyjnych.

Jesteśmy psychologami, pedagogami, psychoterapeutami z wieloletnim doświadczeniem i dobrym przygotowaniem do pracy terapeutycznej… różnimy się w podejściach, ale dla każdego z nas ważne jest myślenie systemowe. Wiemy i widzimy jak to co dzieje się na świecie utrudnia funkcjonowanie wielu rodzinom i osobom. W Fundacji C.E.L. nie prowadzimy długoterminowej psychoterapii, ale możemy zaproponować kilka rozmów z terapeutą. Takie rozmowy pomagają w radzeniu sobie ze stresem, spojrzeniu na bieżące problemy z innej perspektywy, uruchomieniu procesu zmiany i przygotowaniu się do tego, co czeka nas za chwilę…

Oczywiście kilka spotkań to tylko jakiś krok, ale może warto zacząć od niego, żeby mieć większą orientację dokąd chcę zmierzać, gdzie są moje zasoby i skąd brać siły do pokonywania kolejnych wyzwań na które sami się nie decydowaliśmy. Stare problemy, z którymi pukaliście dawniej być może jeszcze gdzieś drzemią. Kilka spotkań to może nie pakiet marzeń, ale wystarcza czasami do tego, żeby rozwiązać bieżący problem, zobaczyć kierunek i dowiedzieć się co i jak porządkować dalej. Część z Was dostanie u nas to czego szuka, dla innych będziemy pomostem do dalszych decyzji… może do pracy grupowej (na razie on-line), może do długoterminowej terapii w innym miejscu już potem…

Jesteśmy organizacją pozarządową, dużo wysiłku i czasu wkładamy w planowanie działań potrzebnych Państwu. Staramy się mieć ofertę pomocy psychologicznej dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Czasami jednak nie jest to możliwe, bo realizujemy projekty, a te nie zawsze odpowiadają na potrzeby 100% populacji Mieszkańców Warszawy. Jeśli nie zatrzymasz się u nas pomożemy poszukać adekwatnej pomocy i wskażemy miejsce, do którego my mamy zaufanie i które teraz jest dostępne.

Dzwoń do nas śmiało JEŚLI:

JESTEŚ RODZICEM, który ma za sobą trudną historię rodzinną z problemem uzależnienia w tle. Jeśli teraz jeszcze bardziej niż zwykle nie rozumiesz zachowań i potrzeb swojego dziecka (młodego człowieka). Jeśli chcesz mimo wszystko uczyć się stawiać granice i rozwiązywać rodzinne konflikty. Jeśli potrzebujesz wsparcia w skutecznym budowaniu porozumienia ze swoimi dziećmi lub w opracowaniu skutecznej interwencji rodzicielskiej

JESTEŚ KOBIETĄ po doświadczeniach przemocy w rodzinie pochodzenia lub w związkach, jeśli masz poczucie, że żyjesz w sytuacji opresji. Jeśli nie wiesz jak radzić sobie ze swoją samotnością i trudem budowania dobrych związków i dobrej rodziny…

JEŚLI JESTEŚ DOROSŁYM NIEKONIECZNIE RODZICEM w Twoim domu rodzinnym alkohol był częstym gościem i nadal po latach wracają do Ciebie przykre doświadczenia z przeszłości. Poszukujesz wsparcia, bo czasem sam wpadasz w kłopoty sięgając po to, co groźne i szkodliwe… (ten punkt to wyjątkowa oferta dostępna okresowo tylko dla mieszkańców MOKOTOWA)

JESTEŚ MŁODĄ OSOBĄ , która na progu samodzielności i początku budowania swojego życia i  ważnych związków eksperymentuje z używkami czy też ze sobą w sprawie używek… (zazwyczaj nasza oferta dotyczyła też młodych DDA niestety w 2024 roku w tym obszarze jesteśmy dostępni wyłącznie dla absolwentów grup DDA realizowanych w Fundacji C.E.L. w latach 2022 i 2023).

Zapisy na konsultacje jak zwykle przyjmuje Biuro C.E.L.
Zgłoszenia od Państwa przyjmujemy pod numerem telefonu komórkowego w godzinach pracy Biura aktualizowanych na stronie i FB – tel. 508 797 177.

😊 Pomoc psychologiczna w Fundacji C.E.L.  w 2024 roku jest nieodpłatna dzięki finansowaniu ze środków:
m.st. Warszawy – zadania:
• Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do osób i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu, a także do rodzin gdzie występują zachowania ryzykowne związane lub będące następstwem używania alkoholu 2021-2024: „Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców i Rodzin”
• Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie 2021-24: „MAŁYMI KROKAMI DO WIELKICH ZMIAN czyli jak skutecznie przeciwdziałać długotrwałym skutkom przemocy w domu i rodzinie”
• Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii  2024-26 (od lutego 2024):„Żeby chciało się chcieć” – Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Młodych Dorosłych Osób i ich Bliskich
m.st. Warszawy Dzielnicy Mokotów – zadania:
Przeprowadzenie programu rozwoju umiejętności życiowych i społecznych dla osób dorosłych z rodzin dotkniętych przemocą 2023-2024: Stop bezradności wobec przemocy w domu i w rodzinie
Wsparcie rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych i/lub przemocy w rodzinie  2024 (od marca): Program Rozwoju Kompetencji Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin.

 

Komunikaty C.E.L. Warto zajrzeć
Skip to content