Małymi Krokami do Wielkich Zmian czyli jak skutecznie przeciwdziałać długotrwałym skutkom przemocy w domu i w rodzinie

Małymi Krokami do Wielkich Zmian czyli jak skutecznie przeciwdziałać długotrwałym skutkom przemocy w domu i w rodzinie

W grudniu 2021 zaczęliśmy realizacje trzyletniego programu dla kobiet po doświadczeniach przemocy. Przez kolejne lata będziemy zapraszać mieszkanki m.st. Warszawy, kobiety doznające przemocy kiedyś ze strony najbliższych. Ofertę specjalistycznej indywidualnej […]

czytaj więcej
Szkoła kompetencji życiowych dla Rodziców i  Rodzin

Szkoła kompetencji życiowych dla Rodziców i Rodzin

Od grudnia 2021 w ramach trzyletniego zadania w sposób systematyczny udostępniamy ofertę pomocy dla rodziców i rodzin nastolatków oraz młodych dorosłych dotkniętych lub zagrożonych problemem uzależnienia, które nie radzą sobie […]

czytaj więcej
Stop bezradności wobec przemocy w domu i w rodzinie

Stop bezradności wobec przemocy w domu i w rodzinie

OD MARCA 2021 ZACZELIŚMY REALZACJĘ DWULETNIEGO PROGRAMU „STOP BEZRADNOŚCI WOBEC PRZEMOCY W DOMU I W RODZINIE” Głównym celem opisywanego programu jest podniesienie kompetencji osób doświadczających przemocy w rodzinie i poprawa […]

czytaj więcej
Pogram Rozwoju Kompetencji Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin

Pogram Rozwoju Kompetencji Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin

Od marca do grudnia 2022 realizujemy Pogram Rozwoju Kompetencji Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin  Głównym celem opisywanego programu jest podnoszenie kompetencji życiowych i społecznych osób dorosłych z rodzin zagrożonych wykluczeniem […]

czytaj więcej
Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Młodych Dorosłych Osób „Żeby chciało się chcieć”.

Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Młodych Dorosłych Osób „Żeby chciało się chcieć”.

Opis programu w trakcie przygotowania.

czytaj więcej
Komunikaty C.E.L. Warto zajrzeć
Skip to content