Konformizm

Gęgając biec gęsiego czy dreptać na samotnej ścieżynie, czyli: zgodnie z innymi czy w zgodzie z sobą?

Czy słyszałeś kiedyś, że jesteś konformistą? Kim właściwie jest konformista? Najprościej mówiąc to ktoś, kto rezygnuje ze swoich przekonań, poglądów, na rzecz jakiejś ważnej dla niego grupy. Dlaczego to robi? Żeby móc w niej być, czasem za wszelką cenę. Wyobraź sobie, że grupa do której należy młody człowiek ma swój system wartości i zasad. Na przykład uważa, że to dobrze kpić z ludzi innej narodowości czy wyznania i jawnie im to okazywać. Członek grupy siłą rzeczy zobowiązuje się do przestrzegania tej zasady, które staje się wyrazem jego lojalności wobec grupy. Odmowa oznacza zdradę. Rodzi się ryzyko wykluczenia z drużyny.

Inna sytuacją, podobnie trudną, jest to, gdy w jakiejś grupie obowiązuje norma, że na imprezie trzeba zapalić skręta albo wypić odpowiednio dużo alkoholu. Jeśli młody człowiek chce nadal przynależeć do grupy, nie lada trud musi włożyć w to, by obronić się przed naciskiem otoczenia i pozostać przy swoim. Czyli nie korzystać z używek, a jednocześnie zawalczyć o pozostanie w tej grupie. Jeszcze trudniej jest umieć przedstawić swoje argumenty, czyli zachęcić grupę do swojego pomysłu i pokazać, że z tego naprawdę płyną jakieś korzyści. Na przykład, że impreza na trzeźwo też może się udać, a kolejnego dnia nie trzeba będzie leczyć kaca i sprzątać po sobie.

Miej swoje zdanie na każdy temat i kieruj się nim przy podejmowaniu decyzji, tych bardziej i mniej ważnych. Jeśli masz wątpliwości, zapytaj eksperta. Ale nie polegaj na gęgającym tłumie, bo skutki swoich decyzji ponosisz ty i nikt inny nie weźmie ich na siebie.

Komunikaty C.E.L. Warto zajrzeć
Skip to content