Mapy myśli – trening twórczości

Jednym ze sposobów wspierania twórczego myślenia jest korzystanie z mind map, czyli map myśli.

Głównym propagatorem tego sposobu notowania, które zwiększa efektywność pracy i zapamiętywania poprzez współpracę obu półkul mózgowych jest Tony Buzan, autor wielu książek o efektywnym uczeniu się. Twierdzi on, że podczas tradycyjnego, linearnego sposobu notowania aktywna jest jedynie lewa półkula, odpowiedzialna za logiczne myślenie, linearność, analizę, zestawienia, słowa, liczby. Dzięki stosowaniu map myśli uaktywnia się również prawa półkula odpowiedzialna za wyobraźnię, syntezę, kolory, orientację przestrzenną.

Jak sporządzać mapy myśli?

Na środku kartki (A4 lub większej, białej), położonej poziomo zamieść kolorowy rysunek, który jest tematem notatki, główną ideą. Jeżeli niechętnie rysujesz zrób trójwymiarowy napis lub użyj symbolu. Od centrum odchodzą grube linie z najważniejszymi słowami kluczowymi w postaci wyrazów lub obrazów. Od tych linii mogą odchodzić cieńsze linie z mniej ważnymi informacjami, od nich kolejne. Im dalej, tym mniejsze i bardziej szczegółowe (tak jak drzewo – pień najgrubszy, potem gałęzie, gałązki a na końcu listki). Rysując linie nie korzystaj z linijki, lepiej, aby linie przypominały macki ośmiornicy.

Przy wykonywaniu mapy myśli korzystaj z kolorów, symboli, obrazów. Pamiętaj ze obraz wart jest tysiąca słów. Jeżeli zapisujesz słowa klucze – pisz drukowanymi literami. Możesz używać różnych wielkości i stylów liter.

Pamiętaj o poczuciu humoru.

Jakie są korzyści ze stosowania map myśli?

 • Rozwój kreatywnego myślenia, wyobraźni
 • Dobra zabawa, brak monotonii
 • Możliwość dowolnego rozbudowywania notatki
 • Bardziej efektywna nauka
 • Możliwość szybkich powtórek materiału
 • Ukazywanie hierarchii, połączeń między tematami

Praktyka czyni mistrza – ćwiczenia na kreatywność

 1. Zapisz rzeczowniki na małych kartkach. Wybieraj dowolne dwie kartki i stwórz ciąg skojarzeń, prowadzących od jednego wyrazu do drugiego.
 2. Wymień 10 produktów, które należałoby reklamować na wewnętrznej stronie drzwi publicznych toalet.
 3. Jak zmieniłby się świat, gdyby wszyscy byli leworęczni?
 4. Chciałbyś ustanowić rekord świata. Jaki byłby to rekord? Wymyśl 5, które byłbyś w stanie pobić oraz 5 takich, których nie udałoby ci się ustanowić.
 5. Przez 2 minuty skoncentruj się na wymienianiu rzeczy, które różne kraje mogłyby używać jako swoich symboli zamiast flag, ptaków, kwiatów czy zwierząt.
 6. W ciągu 90 sekund podaj jak najwięcej synonimów słowa „cienki”.
 7. Co by było, gdyby ludzie nie tyli? Jak zmieniłoby się życie? Wymień przynajmniej 10 zmian. Bądź kreatywny w udzielaniu odpowiedzi. Na którym miejscu pojawiła się najlepsza propozycja zmiany?
 8. Wykonuj jak najwięcej notatek w formie map myśli. Stwórz swój własny styl.

Tekst opracowała: Magdalena Sofulak-Skibińska

Literatura:

T.Buzan „Mapy twoich myśli”, Wyd. Ravi, 1999
T.Buzan„Potęga umysłu”, Muza SA, 2003

Komunikaty C.E.L. Warto zajrzeć
Skip to content