Szkoła kompetencji życiowych dla Rodziców i  Rodzin

Szkoła kompetencji życiowych dla Rodziców i Rodzin

Od grudnia 2021 w ramach trzyletniego zadania w sposób systematyczny udostępniamy ofertę pomocy dla rodziców i rodzin nastolatków oraz młodych dorosłych dotkniętych lub zagrożonych problemem uzależnienia, które nie radzą sobie z problemami wychowawczymi w relacjach z dziećmi w okresie dorastania. Pomagamy też rodzinom, w których problem alkoholowy w historii rodziny wcześniej nie jest wyraźnie identyfikowany, ale młodzi „zapraszają go do domu” podejmując ryzykowne zachowania związane z alkoholem.

Proponujmy Państwu szereg działań sprawdzonych już od ponad 15/20 lat. Rok 2022 to praktycznie pierwszy rok pracy w ramach opisywanego zadania. Zapraszamy, do korzystania z tego co przed nami w kolejnych latach. Mamy czas do listopada 2024, ale nie warto czekać na ostatnią chwilę.

W 2022 do współpracy zapraszamy szczególnie:

  1. rodziców nastolatków eksperymentujących z alkoholem lub sprawiających kłopoty, które mogą być związane z problemem alkoholowym w rodzinie;
  2. ojców/ojczymów/mężczyzn zaangażowanych w wychowanie dzieci etc. „zagubionych” w relacjach rodzinnych/rodzicielskich i w realizowaniu ważnych zadań życiowych (DDA i osoby z problemem alkoholowym po leczeniu w okresie abstynencji);
  3. rodziców i inne osoby dorosłe zaangażowane w problemy wychowawcze i/lub proces rozwojowy związany z dorastaniem dzieci w rodzinie borykające się z problemami „nie tylko wychowawczymi”, które utrudniają pełnienie ról/zadań rodzinnych i życiowych (głownie DDA i partnerzy osób uzależnionych oraz osoby po terapii w okresie abstynencji);
  4. młodych dorosłych DDA 20+ (kobiety i mężczyzn) na progu samodzielności i początku budowania ważnych związków z bagażem alkoholowym z rodziny pochodzenia;

Pomagamy we wzmacnianiu tych sfer życia i funkcjonowania, które szwankują u osób zagrożonych i/lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu oraz tych, u których występują zachowania ryzykowne związane lub będące następstwem używania alkoholu. Do pracy wybieramy te obszary, które potrzebne są każdemu z nas w procesie podejmowania zadań rozwojowych i rozwiązywania trudnych problemów życiowych.

Rodzicom i Młodym z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonym uzależnieniem od alkoholu pomagamy w rozpoznaniu źródeł problemu i wspieramy w poszukiwaniu dobrych rozwiązań „na dalej”. Szukamy takich strategii pracy, które pomagają Państwu w odzyskaniu równowagi, siły i mocy w sprawie, w której do nas przychodzicie.

Rodzicom pomagamy w budowaniu poczucia kompetencji życiowych i rodzicielskich, służących tworzeniu dobrych relacji rodzinnych. Jest to zadanie ważne dla wszystkich rodziców, a szczególnie trudne dla tych, którzy nie posiadają dobrych wzorców rodzicielskich, bo są ofiarami zaniedbań w rodzinach pochodzenia. Aktywizujemy rodziców i angażujemy do pomocy dzieciom małym, dużym i większym – część rozwiązuje problemy z dorastającymi dziećmi dla części jest to profilaktyka problemów dorastania. Nikt tak skutecznie nie pomoże dziecku w zmianie, jak dobrze do tego przygotowany rodzic. To rodzic jest liderem w swojej rodzinie, jego „zdrowienie” jest szansą na prawidłowy rozwój i ciekawą przyszłość dla jego dzieci. Zachęcamy, żeby rodzice mądrze pomagali i nie robili za dzieci tego co dzieci mogą zrobić same. Uczymy gdzie rola rodzica opiekuna powinna się kończyć, żeby dziecko mogło dorosnąć i poczuć własną moc. W przypadku młodych dorosłych i ich rodzin z problemem współuzależnienia pomagamy w przechodzeniu trudnego okresu separacji i usamodzielniania się. Pomagamy zrozumieć co do kogo należy i co od kogo zależy, uczymy brania odpowiedzialności za to na co mamy wpływ, co w konsekwencji prowadzi do minimalizacji szkód w emocjonalnych i zdrowych wyborów.

Młodych wspieramy w pokonaniu barier rozwojowych, niwelowaniu skutków życia w rodzinie z problemami w tym przede wszystkim z problemem alkoholowym. Pomagamy w odkrywaniu schematów wyniesionych z rodziny pochodzenia i uczymy, jak radzić sobie z trudnościami, jak zdrowo żyć, jak budować dobre i zdrowe relacje i jak planować działanie, by udało się je zrealizować, jak współpracować i współdziałać z bliskimi i w rodzinie, i jak „ogarniać się”, kiedy zdrowy rozsadek przestaje działać. Uczymy jak zadbać o profilaktykę problemów w rodzinach, które prawdopodobnie będą sami za chwilę zakładać i/lub już próbują. Co zrobić, żeby ich związki miały szanse na lepsze i inne jutro niż trudne alkoholowe relacje rodzinne, które pamięta z dzieciństwa.

Czujemy presję czasu związaną z naborem, bo wiele działa grupowych zaczyna już. Pamiętamy trud organizacyjny związany z pandemią i różnymi jej obliczami w zależności od etapu rozwoju w 2020 i 2021. Teraz nie wiemy co jeszcze nas czaka. Chcemy spokojniej i z mniejszym napięciem pracować w tym roku dlatego większość działań grupowych uruchamiamy już teraz w pierwszej połowie roku. Poniżej nasze propozycje na 2022:

  1. Grupa dla ojców zaczęła się od 16 marca 2022 i jest zamknięta. Kolejna za rok od stycznia.
  2. Grupa dla rodziców ma dwie edycje. Jedna zimowa już się toczy i grupa jest zamknięta, ale robimy nabór na kolejną grupę. Zastanawiajcie się spokojnie. Umawiajcie się na spotkania.
  3. Spotkania weekendowe. Za nami już jedno o trudzie bycia mamą po trudzie bycia córką. W aktualnościach możecie przeczytać o następnych planowanych do lipca. Są jeszcze wolne miejsca ZAPRASZAMY. bo nie jest ich dużo. Zapraszamy też do śledzenia informacji o kolejnych spotkaniach. Dedykowane będą głównie Rodzicom Nastolatków
  4. Grupa dla młodych DDA zaczęła się w lutym i jest zamknięta. Kolejna za rok od stycznia.
  5. Spotkania indywidulane możliwe są zawsze dla każdego Rodzica i dla Każdej Młodej Osoby, która rozpoznaje problem alkoholowy w swojej rodzinie. Terminy nie są odległe. Pamiętajcie tylko, że w Fundacji C.E.L. nie prowadzimy długoterminowej psychoterapii, ale możemy zaproponować kilka spotkań z terapeutą. Takie spotkania pomagają w uruchomieniu procesu stopniowej zmiany i pozwalają na doposażenie w narzędzia, które usprawniają zarządzanie resztą swojego życia. Oczywiście kilka spotkań to tylko jakiś krok, ale może warto zacząć od niego, żeby mieć większa orientacje dokąd zmierzam. Jak wiem dokąd zmierzam to i łatwiej jest wybrać drogę. Kilka spotkań wystarcza czasami do tego, żeby by rozwiązać określony problem, zobaczyć kierunek i dowiedzieć się co i jak porządkować dalej, żeby nie przerzucać swoich niezałatwionych spraw na swoje dzieci i żeby nie obarczać odpowiedzialnością za swoje życie i wszystkie niepowodzenia swoich rodziców, bo „trudne dzieciństwo nie usprawiedliwia tylko zobowiązuje”.

Część z Państwa dostanie u nas to czego szuka, dla innych będziemy pomostem do dalszych decyzji… może do pracy grupowej, może do długoterminowej terapii w innym miejscu…

Jesteśmy organizacją pozarządową, dużo wysiłku i czasu wkładamy w planowanie działań potrzebnych Państwu. Staramy się mieć ofertę pomocy psychologicznej dla Wszystkich mieszkańców Warszawy. Czasami jednak nie jest to możliwe, bo realizujemy projekty, a te nie zawsze odpowiadają na potrzeby 100% populacji Mieszkańców Warszawy. Jeśli nie zatrzymasz się u nas pomożemy poszukać adekwatnej pomocy i wskażemy miejsce do którego my mamy zaufanie

Zadanie Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców i Rodzin finansowane jest ze środków m.st. Warszawy.

Komunikaty C.E.L. Warto zajrzeć
Skip to content