Pogram Rozwoju Kompetencji Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin

Pogram Rozwoju Kompetencji Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin

Od marca do grudnia 2024 realizujemy Pogram Rozwoju Kompetencji Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin

Głównym celem opisywanego programu jest podnoszenie kompetencji życiowych i społecznych osób dorosłych z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu problemów alkoholowych w rodzinie. Działania Fundacji C.E.L. kierujemy do osób dorosłych w trudnych sytuacjach życiowych i rodzinnych, w przewlekłym kryzysie i stresie wynikającym z problemów w realizacji ważnych zadań i w podejmowaniu ważnych ról życiowych (w tym rola ojca i matki). Chcemy pomagać w docieraniu do źródeł problemu, zmianie destrukcyjnych schematów i w poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań problemów pojawiających się w życiu. Szczególnie ważna w tym roku  wydaje się pomoc w pokonywaniu nasilających się w związku z pandemią kryzysów sytuacyjnych, bo prowadzą one do eskalacji wcześniej istniejących i nierozwiązywanych problemów.  ZAPRASZAMY!!! Ofertę kierujemy głównie do mieszkańców Mokotowa uwikłanych w problem uzależnienia i skupiamy się podobnie jak w poprzednich latach na trzech grupach odbiorców, a są to:

  • dorosłe osoby (pierwszeństwo mają rodzice) w trudnych sytuacjach społecznych i zawodowych

Ten blok dedykowany jest osobom, które są w tarapatach życiowych i/lub odczuwają potrzebę zmiany. W tej grupie mieszczą się i osoby używające alkoholu po leczeniu, i osoby używające alkoholu zagrożone uzależnieniem oraz partnerzy i dorosłe dzieci osób uzależnionych, którzy nie radzą sobie w realizacji zadań życiowych (praca i relacje międzyludzkie). Zapraszamy tych z Państwa, którym zależy na lepszym zrozumieniu siebie i wzmocnieniu po to, żeby nie doszło do tych najtrudniejszych sytuacji załamania w życiu osobistym i/lub zawodowym. Wspólnym mianownikiem osób które do nas trafiają jest najczęściej to, że nie radzą sobie z codziennością, żyją w stresie i napięciu, często zaniedbując najważniejsze zadania (a w tym rodzicielskie i dzieci). Nie pasuje im to co jest, ale boją się zmian i nie mają odwagi zaryzykować. Proponujemy głównie spotkania indywidualne, a od maja grupę JAK ROZWIĄZAĆ  ZWIĄZANE ŻYCIE (zaczynamy we wrześniu więcej informacji w aktualnościach na tej stronie lub w wydarzeniach na FB od kwietnia)

  • mężczyźni i ojcowie zagubieni w relacjach rodzinnych/rodzicielskich.

Jeśli czasami nie wiecie Panowie co do Was należy i co od Was zależy, bo sami wychowywaliście się w rodzinach dysfunkcyjnych i nie macie dobrych wzorców ani rodziny, ani roli mężczyzny/ojca warto coś z tym zrobić. Jeśli nie udało Wam się wcześniej stworzyć stabilnych relacji rodzinnych. Jeśli nigdy nie weszliście w związki formalne i/lub szybko rozstawaliście się, bo nie radzicie sobie w budowaniu bliskich relacji. Jeśli latami tkwicie w beznadziejnych sytuacjach i nie potraficie wziąć odpowiedzialności ani za siebie, ani za swoje rodzicielstwo i rodzinę to przyjdziecie porozmawiać w gronie innych mężczyzn. Częstym efektem przeciągania trudnych sytuacji jest zerwanie relacji z dzieckiem lub bardzo trudne z nim kontakty – konsekwencje ponosi dziecko i w okresie dorastania potrafi się wprost lub pośrednio upomnieć o ojca. Nie warto czekać, warto oddać Tatę. A jeśli nie jesteś Tatą to trudna też jest rola partnera matki w rodzinie, w której są dorastające dzieci i nie zawsze dobre relacje z ich biologicznymi ojcami. Warto, żeby obaj panowie – ojciec, ale też i partner matki byli przygotowani do swojej roli i mieli jasność co do nich należy i co od nich zależy. Zapraszamy do wspólnych poszukiwań i wspólnej podróży w męski świat w 100% męskim gronie.
Dla Panów poza spotkania indywidualnymi mamy od września do listopada/grudnia 2024 propozycję weekendowej grupy OJCEM BYĆ FAJNIE ŻYĆ (więcej informacji w aktualnościach na tej stronie lub w wydarzeniach na FB)

  • dorośli „chwilowo” bezradni wobec rodzinnych, życiowych i sytuacyjnych problemów.

To oferta dla tych Pań i Panów, którzy nie nadążają za zmianami, tempem życia i koniecznością elastycznego reagowania na pojawiające się problemy dnia codziennego. Są napięci i bezradni i czasami dochodzą do ściany. Najczęściej okazuje się, że na skutek wieloletniego uwikłania w problem alkoholu/przemocy teraz i/lub w rodzinie pochodzenia zabrakło jakiś zasobów, żeby pokonać codzienne przeszkody i problemy zaczęły się nasilać, wyrastały jeden po drugim jak grzyby po deszczu. Trudno wtedy wytrzymać presję, jaką serwuje życie. Natłok trudnych spraw (brak pracy, konflikty z partnerami, problemy z dziećmi, długi, kłamstwa, samotność, brak wiary, brak energii etc.) paraliżują i załamują. Zaczyna się balansowanie na granicy bezpieczeństwa. Przyjdź jeśli gubisz się  i nie masz pojęcia co dalejPrzyjdź jeśli widzisz, że gubią się Twoi bliscy…  Jeśli wiesz, że coś jest do zrobienia, ale nie wiesz co robić razem zbudujemy „jakiś” plan pomocy. Faktów nie zmienimy, ale pomożemy uporządkować co i dlaczego nie działa. Pokażemy też fajne kierunki dalszej pracy… pewnie sam je zobaczysz jak razem zrobimy trochę porządków.  Czasami nie wiele trzeba… Posiane ziarno w dobrych warunkach szybko kiełkuje….

Dla Państwa poza spotkania indywidualnymi mamy propozycje trzech weekendowych spotkań. W roku 2024 realizujemy je od maja (więcej informacji w aktualnościach na tej stronie lub w wydarzeniach na FB), … wybierajcie to co Wam najbardziej potrzebne…można być na jednym lub na kilku spotkaniach pod warunkiem że jest jakaś przerwa między nimi, bo nie warto za dużo na raz…. Tematy spotkań podamy wkrótce w aktualnościach.

Celem naszych działań jest wyrównywanie deficytów rozwojowych wynikających z życia w rodzinie dysfunkcyjnej. Zależy nam na motywowaniu Państwa do uruchamiania i wdrażania zmian poprzez lepsze rozumienie siebie i systemu rodzinnego, w którym żyjecie. Staramy się uczyć Was rozpoznawania ograniczających schematów i przekonań, rozwijamy Wasze umiejętności potrzebne do dokonywania dobrych wyborów oraz wspieramy w podejmowaniu konstruktywnych działań w codziennym życiu.

W ramach opisywanego zadania jak zawsze proponujemy pakiet działań indywidualnie dostosowany do osoby zgłaszającej się po pomoc. Punktem startu są krótkoterminowe indywidualne konsultacje, potem jedna z wymienionych niżej grup i/lub weekendowe spotkania wybrane pod katem potrzeb danej osoby. Spotkania indywidualne (i dla pary) mogą być też elementem zamykającym wszystkie działania zaproponowane w Fundacji C.E.L.

😊Pogram Rozwoju Kompetencji Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin finansowany jest ze środków m.st. Warszawy Dzielnicy Mokotów.

 

 

Komunikaty C.E.L. Warto zajrzeć
Skip to content